Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Bistriţa-Năsăud [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Şieu - Budac 888.40 38 453.08
Someşul Mare 557.10 32 250.70
Someşul Mare Superior 148.60 37 54.98
Total 758.76
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Şieu - Budac 888.40 13 115.49
Someşul Mare 557.10 13 72.42
Total 187.92
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 2 885.67
Total 885.67
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Şieu - Budac 888.40 18 630.76
Someşul Mare 557.10 22 389.97
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 12 204.50
Someşul Mare Superior 148.60 12 98.08
Total 1323.31
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 13 27455.77
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 59 965.68
Şieu - Budac 888.40 2 648.53
Someşul Mare 557.10 10 445.68
La Sărătura 15.90 6 15.90
Total 29531.57
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 11 32326.96
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 15 1136.10
Şieu - Budac 888.40 27 888.40
Someşul Mare 557.10 20 557.10
Someşul Mare Superior 148.60 32 148.60
Total 35057.15
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 16 11513.71
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 8 295.39
Someşul Mare Superior 148.60 2 101.05
Total 11910.14
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 23 21698.92
Total 21698.92
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 27 44283.50
Total 44283.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 2 4428.35
Total 4428.35
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Mare Superior 148.60 17 80.24
La Sărătura 15.90 94 14.95
Total 95.19
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 6 3542.68
Şieu - Budac 888.40 2 470.85
Someşul Mare 557.10 3 267.41
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 6 68.17
Total 4349.11