Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Continentală [X]
bombina bombina [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 16 2653.25
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 38 2333.45
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 18 1132.78
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 34 1093.03
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 41 1078.52
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 23 1076.19
Lacurile Fălticeni 895.20 69 617.69
Râul Suceava Liteni 1254.40 10 426.50
Total 26069.09
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 9 955.17
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 52 603.04
Râul Suceava Liteni 1254.40 24 301.06
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 6 222.66
Total 7318.05
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 318.20
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 6 283.19
Total 3871.81
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 8 3502.29
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 4 2651.65
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 11 1651.96
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 12 1521.51
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 5 1253.77
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 2 1101.72
Râul Suceava Liteni 1254.40 18 790.27
Lacurile Fălticeni 895.20 8 743.02
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 26 52.00
Total 35616.64
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 64 10294.61
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 22 4879.04
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 26 4625.50
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 22 3711.00
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 59 3214.80
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Râul Suceava Liteni 1254.40 35 1229.31
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 5 1159.70
Lacurile Fălticeni 895.20 10 832.54
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 20 176.00
Total 68608.38
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 3 10613.00
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 4985.10
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 2 4719.90
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Râul Suceava Liteni 1254.40 2 1254.40
Lacurile Fălticeni 895.20 7 895.20
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 12 200.00
Total 36464.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 37 3398.33
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 13 3341.08
Râul Siret între Paşcani şi Roman 3711.00 37 2894.58
Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti 3214.80 2 1318.07
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 42 136.00
Total 85954.75
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 7 3712.31
Total 12283.49
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 5303.30
Total 14049.40
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Fălticeni 895.20 3 671.40
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Total 729.49
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 2439.52
Lacurile Fălticeni 895.20 3 644.54
Râul Suceava Liteni 1254.40 11 564.48
Total 3648.54
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Total 18947.31