Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
Continentală [X]
bombina bombina [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 5 4535.24
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 11 2429.20
Râul Vedea 9077.20 10 1089.26
Valea Olteţului 1537.30 23 538.06
Total 8591.76
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 31 3957.16
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 3332.02
Jiana 13415.80 2 2414.84
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 7 850.22
Valea Olteţului 1537.30 2 30.75
Total 49278.26
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Jiana 13415.80 16 2146.53
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 11 1036.40
Pădurea Stârmina 2768.60 10 276.86
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 185.11
Total 17630.86
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Total 8772.70
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Jiana 13415.80 5 4963.85
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 4720.36
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 10 3643.80
Râul Vedea 9077.20 12 2178.53
Valea Olteţului 1537.30 10 691.79
Silvostepa Olteniei 9296.70 3 278.90
Total 68761.47
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Jiana 13415.80 29 12745.01
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 55 12146.00
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 16 9421.80
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 15 9255.60
Râul Vedea 9077.20 8 8532.57
Pădurea Stârmina 2768.60 4 2685.54
Valea Olteţului 1537.30 8 1368.20
Total 347494.15
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Jiana 13415.80 5 13415.80
Râul Vedea 9077.20 6 9077.20
Pădurea Stârmina 2768.60 3 2768.60
Valea Olteţului 1537.30 11 1537.30
Total 329646.18
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Silvostepa Olteniei 9296.70 97 9296.70
Jiana 13415.80 29 8854.43
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 32 7914.31
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 7867.26
Râul Vedea 9077.20 62 7806.39
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 15 5465.70
Pădurea Stârmina 2768.60 67 2574.80
Valea Olteţului 1537.30 36 1245.21
Total 308893.33
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Total 55653.12
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Total 86958.00
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Jiana 13415.80 4 4293.06
Pădurea Stârmina 2768.60 7 719.84
Total 22907.01
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Total 22464.87
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 10 4899.34
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 8 4072.46
Jiana 13415.80 10 3756.42
Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele 12146.00 2 1093.14
Pădurea Stârmina 2768.60 9 526.03
Valea Olteţului 1537.30 10 184.48
Râul Vedea 9077.20 2 181.54
Total 71879.11