Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
Continentală [X]
bombina bombina [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Defileul Mureşului 34149.10 5 1707.45
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Râul Timis între Rusca şi Prisaca 1440.60 14 201.68
Râul Mureş între Brănişca şi Ilia 1883.70 9 169.53
Total 15520.93
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Lunca Timişului 9919.30 4 396.77
Râul Caraş 589.50 4 23.58
Total 864.35
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Total 2510.85
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului 34149.10 14 8878.77
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Lunca Timişului 9919.30 7 1091.12
Râul Timis între Rusca şi Prisaca 1440.60 9 432.18
Râul Caraş 589.50 49 324.23
Râul Mureş între Brănişca şi Ilia 1883.70 5 301.39
Total 12526.19
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Defileul Mureşului 34149.10 8 31417.17
Lunca Timişului 9919.30 2 6645.93
Râul Mureş între Brănişca şi Ilia 1883.70 30 1883.70
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Râul Timis între Rusca şi Prisaca 1440.60 11 590.65
Râul Caraş 589.50 43 589.50
Total 162242.42
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Defileul Mureşului 34149.10 8 34149.10
Lunca Timişului 9919.30 33 9919.30
Râul Timis între Rusca şi Prisaca 1440.60 59 1440.60
Total 171051.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Defileul Mureşului 34149.10 58 28685.24
Drocea 26108.00 98 26108.00
Lunca Timişului 9919.30 54 6447.55
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Râul Mureş între Brănişca şi Ilia 1883.70 54 1318.59
Râul Caraş 589.50 2 336.02
Total 171142.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Mureş între Brănişca şi Ilia 1883.70 2 207.21
Râul Caraş 589.50 2 35.37
Total 242.58
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului 34149.10 5 4097.89
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Total 5022.89
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Defileul Mureşului 34149.10 2 2390.44
Drocea 26108.00 2 522.16
Râul Timis între Rusca şi Prisaca 1440.60 7 302.53
Total 23301.94