Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Continentală [X]
carabus hampei [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Băgău 3128.60 2 62.57
Betfia 1747.80 3 52.43
Total 5271.00
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Băgău 3128.60 16 2940.88
Betfia 1747.80 9 943.81
Cheile Turzii 326.10 46 254.36
Total 39762.31
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Băgău 3128.60 6 3128.60
Betfia 1747.80 46 1747.80
Total 45655.65
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Băgău 3128.60 76 2440.31
Betfia 1747.80 42 786.51
Cheile Turzii 326.10 26 104.35
Total 24423.88
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Total 22967.62
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Cheile Turzii 326.10 22 326.10
Total 47198.80
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Total 4218.54
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Cheile Turzii 326.10 6 19.57
Total 2831.93