Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
Continentală [X]
falco columbarius [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 2 1113.21
Total 1113.21
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 13 11688.66
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 29 3271.16
Total 14959.83
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 10 53433.89
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 27 7800.47
Total 61234.36
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 4 55660.30
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 7 8387.60
Total 64047.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 65 47867.86
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 25 5368.06
Total 53235.92
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 2 5535.82
Total 5535.82
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 8 838.76
Total 838.76
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 4 4452.82
Total 4452.82
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei 55660.30 2 2226.41
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 2 167.75
Total 2394.16