Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Continentală [X]
dendrocopos leucotos [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Total 2195.63
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Total 731.88
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Total 209.11
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Pădurea Bârnova 12886.70 2 515.47
Total 5534.06
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bârnova 12886.70 2 12371.23
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Total 35471.40
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bârnova 12886.70 4 12886.70
Total 12886.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bârnova 12886.70 90 12113.50
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Total 27780.33
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Total 10177.50
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Total 30840.90
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Total 1542.05
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Pădurea Bârnova 12886.70 2 257.73
Total 1182.96