Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Maramureş [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5390.36
Total 5390.36
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 1 215.58
Total 215.58
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1360.95
Total 1360.95
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 1 4723.12
Total 4723.12
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5859.09
Igniş 19598.00 1 5115.08
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1344.36
Total 12318.52
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 4921.63
Total 4921.63
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12008.79
Total 12008.79
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5863.77
Igniş 19598.00 0 19.60
Total 5883.37
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5868.46
Igniş 19598.00 1 4919.10
Total 10787.56
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5915.33
Total 5915.33
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 15 3155.28
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1394.15
Tisa Superioară 6302.90 5 315.14
Total 4864.57
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Igniş 19598.00 7 4527.14
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 43 1359.66
Total 5886.80
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bârsău - Şomcuta 4773.10 5 2219.49
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 2 2150.16
Total 4369.65
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Lăpuşului 1659.70 0 1394.31
Total 1394.31
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1377.55
Tisa Superioară 6302.90 1 378.17
Total 1755.73
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 10 4687.27
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 23 2086.92
Cheile Lăpuşului 1659.70 80 1327.76
Total 8101.95
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bârsău - Şomcuta 4773.10 42 1999.93
Total 1999.93
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12477.51
Total 12477.51
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 12 11540.06
Total 11540.06