Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Continentală [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 5 7186.89
Total 7186.89
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 1 8802.22
Total 8802.22
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 287.85
Total 287.85
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 1 7478.18
Total 7478.18
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 4 8537.41
Total 8537.41
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 7213.37
Total 7213.37
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10920.84
Comana 26480.80 1 9067.03
Total 19987.86
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10921.11
Comana 26480.80 1 9331.83
Total 20252.94
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10904.80
Comana 26480.80 0 5860.20
Total 16765.00
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10907.47
Comana 26480.80 1 264.81
Râul Vedea 9077.20 0 6.35
Total 11178.64
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 92.56
Total 92.56
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 5862.85
Total 5862.85
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 5719.85
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 2 253.00
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 101.81
Total 6074.67
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 7 10637.27
Comana 26480.80 0 5727.80
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 0 956.12
Râul Vedea 9077.20 3 278.67
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 0 253.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 194.37
Total 18047.58
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 1 10904.53
Comana 26480.80 4 5560.97
Total 16465.50
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 13 4501.74
Râul Vedea 9077.20 20 2094.11
Pădurea Bolintin 5736.50 18 1146.15
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 63 961.82
Total 8703.82
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bolintin 5736.50 79 5697.49
Coridorul Ialomiţei 26726.80 21 5553.83
Râul Vedea 9077.20 25 4363.41
Comana 26480.80 3 1059.23
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 1 977.09
Total 17651.05
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 12 8889.33
Comana 26480.80 0 5587.45
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 10 951.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 286.92
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 5 180.72
Pădurea Bolintin 5736.50 2 130.79
Râul Vedea 9077.20 0 4.54
Total 16031.11