Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Continentală [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 11333.76
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 3152.51
Total 14486.27
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 2772.69
Râul Tur 20521.40 2 410.43
Total 3183.11
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 1026.07
Total 1026.07
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 0 9665.58
Total 9665.58
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 0 9667.63
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 1888.96
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 2 1136.10
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 379.82
Cheile Turenilor 134.20 2 2.68
Total 13075.20
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turenilor 134.20 2 12.08
Total 12.08
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 1 4104.28
Total 4104.28
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 5666.88
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 30 2544.79
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 98 1113.38
Coasta Lunii 693.80 55 381.59
Total 9706.64
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 17000.64
Râul Tur 20521.40 1 5745.99
Total 22746.63
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 4514.71
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 1 2582.78
Total 7097.48
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 13222.72
Râul Tur 20521.40 5 5540.78
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 18 3836.18
Total 22599.68
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turenilor 134.20 5 9.39
Total 9.39
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lozna 10248.80 1 9326.41
Total 9326.41
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lozna 10248.80 70 7174.16
Râul Tur 20521.40 5 6772.06
Valea Roşie 819.40 80 655.52
Total 14601.74
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lozna 10248.80 3 9018.94
Pădurea Goronişte 951.70 70 666.19
Pădurea de la Alparea 459.30 100 459.30
Total 10144.43
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 2257.35
Total 2257.35
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 8 3899.07
Pădurea Goronişte 951.70 15 808.94
Total 4708.01
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 7 645.69
Total 645.69
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1405.33
Total 1405.33
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 9645.06
Lozna 10248.80 2 9223.92
Total 18868.98
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 8 18511.81
Râul Tur 20521.40 12 9234.63
Lozna 10248.80 15 8711.48
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1025.51
Total 37483.43
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 5 92.93
Crişul Negru 1850.00 5 92.50
Total 1827.14