Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
Continentală [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pajiştile lui Suciu 16005.00 5 16005.00
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 2 1136.10
Total 17141.10
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pajiştile lui Suciu 16005.00 85 13604.25
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 98 1113.38
Coasta Lunii 693.80 55 381.59
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 10 46.39
Râpa Lechinţa 282.60 15 42.39
Total 15188.00
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 2 454.52
Total 454.52
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 4 1249.94
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 1 181.32
Total 1431.26
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 8 3068.02
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 5 1476.46
Pădurea Glodeni 1042.00 85 885.70
Total 5430.18
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Târnava Mică 331.30 60 198.78
Total 198.78
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 0 6295.13
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 3 4843.82
Total 11138.95
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 1 6249.68
Total 6249.68
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pajiştile lui Suciu 16005.00 10 15204.75
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 13 6022.42
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 10 4066.74
Total 25293.91