Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Continentală [X]
canis lupus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 60 697.80
Total 697.80
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Reghiu Scruntar 112.40 10 56.20
Total 56.20
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cenaru 426.10 20 85.22
Reghiu Scruntar 112.40 10 84.30
Total 169.52
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bisoca 1163.00 3 732.69
Cenaru 426.10 20 170.44
Pădurea Dălhăuţi 203.40 65 132.21
Reghiu Scruntar 112.40 40 44.96
Total 1080.30
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Dălhăuţi 203.40 25 183.06
Total 183.06
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Reghiu Scruntar 112.40 15 73.06
Total 73.06