Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Continentală [X]
leptidea morsei [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 11333.76
Total 11333.76
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 410.43
Total 410.43
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 1026.07
Total 1026.07
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 0 9665.58
Total 9665.58
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.66
Cuşma 44283.50 2 21494.77
Total 45235.43
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 0 9667.63
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 1888.96
Cheile Turenilor 134.20 2 2.68
Total 11559.28
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turenilor 134.20 2 12.08
Cheile Turzii 326.10 1 3.26
Total 15.34
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 1 4104.28
Total 4104.28
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 3554.52
Total 3554.52
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Cheile Turzii 326.10 0 3.59
Total 23633.61
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 2 18.26
Total 18.26
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 5666.88
Cheile Turzii 326.10 2 10.11
Total 5676.99
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 17000.64
Râul Tur 20521.40 1 5745.99
Total 22746.63
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 4514.71
Cheile Turzii 326.10 0 11.74
Total 4526.45
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 13222.72
Râul Tur 20521.40 5 5540.78
Total 18763.50
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 171.73
Total 171.73
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 170.06
Total 170.06
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23680.08
Cheile Turzii 326.10 0 45.00
Total 23725.08
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.16
Cheile Turzii 326.10 0 54.82
Total 23794.98
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 1 54.78
Cheile Turenilor 134.20 5 9.39
Total 64.18
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 17 20776.49
Trascău 50063.60 5 2453.12
Cheile Turzii 326.10 2 51.52
Total 23281.13
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 5 6772.06
Trascău 50063.60 4 5757.31
Cuşma 44283.50 2 941.91
Cheile Turzii 326.10 5 34.57
Total 13505.85
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 6 8911.32
Total 8911.32
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 2 9762.40
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 10 166.73
Total 9929.13
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Turzii 326.10 0 54.85
Total 54.85
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 0 20830.52
Total 20830.52
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 2257.35
Cheile Turzii 326.10 3 44.35
Cuşma 44283.50 0 3.10
Total 2304.80
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 8 3899.07
Total 3899.07
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23735.15
Total 23735.15
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 2 9645.06
Total 9645.06
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23741.66
Total 23741.66
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 22 20626.20
Cuşma 44283.50 15 13173.01
Total 33799.22
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 6 23579.96
Cuşma 44283.50 0 20808.37
Dealurile Clujului Est 18889.60 8 18511.81
Râul Tur 20521.40 12 9234.63
Total 72134.77
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Total 1641.71
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cuşma 44283.50 12 6468.49
Trascău 50063.60 2 3304.20
Total 9772.69
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23730.15
Total 23730.15