Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
Panonică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 81 1505.47
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Cefa 5267.60 14 1158.87
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Valea Alceului 3633.70 4 617.73
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 50 413.22
Diosig 384.00 9 126.72
Total 8945.41
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Valea Alceului 3633.70 13 472.38
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Cefa 5267.60 8 421.41
Lunca Barcăului 5286.30 7 370.04
Salonta 3607.50 4 288.60
Diosig 384.00 24 92.16
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 13 85.27
Păduricea de la Santău 88.80 59 52.39
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 11724.16
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Salonta 3607.50 4 144.30
Total 144.30
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Lunca Barcăului 5286.30 58 3647.55
Valea Alceului 3633.70 67 3052.31
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 7 1635.57
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Cefa 5267.60 4 1369.58
Salonta 3607.50 16 937.95
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 6 452.57
Săcueni 732.50 29 278.35
Diosig 384.00 11 168.96
Păduricea de la Santău 88.80 6 57.72
Betfia 1747.80 3 52.43
Lacul Peţea 48.90 18 10.27
Total 54495.51
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Lunca Barcăului 5286.30 21 4757.67
Cefa 5267.60 45 3950.70
Salonta 3607.50 71 3499.27
Valea Alceului 3633.70 10 3415.68
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 2 1672.74
Betfia 1747.80 9 943.81
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 29 642.78
Diosig 384.00 54 376.32
Păduricea de la Santău 88.80 29 83.47
Lacul Peţea 48.90 12 16.14
Total 128126.05
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Lunca Barcăului 5286.30 10 5286.30
Cefa 5267.60 13 4635.49
Valea Alceului 3633.70 6 3633.70
Salonta 3607.50 3 3607.50
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 10 1858.60
Betfia 1747.80 46 1747.80
Săcueni 732.50 4 732.50
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 2 655.90
Diosig 384.00 2 384.00
Păduricea de la Santău 88.80 6 88.80
Lacul Peţea 48.90 67 48.90
Total 156157.24
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Cefa 5267.60 4 1580.28
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Betfia 1747.80 42 786.51
Săcueni 732.50 58 703.20
Total 56299.35
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Total 9646.34
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Lunca Barcăului 5286.30 4 581.49
Salonta 3607.50 2 360.75
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Lacul Peţea 48.90 3 1.47
Total 1956.82
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 6753.91