Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Pontică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Marea Neagră 140143.20 100 140143.20
Delta Dunării - zona marină 123373.70 97 119672.49
Cap Aurora 13452.80 100 13452.80
Vama Veche - 2 Mai 7196.30 100 7196.30
Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe 6121.50 100 6121.50
Costinesti - 23 August 4877.80 100 4877.80
Zona marină de la Capul Tuzla 1737.90 100 1737.90
Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia 382.00 100 382.00
Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud 140.40 100 140.40
Total 293724.39
Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Delta Dunării - zona marină 123373.70 3 123373.70
Total 904176.88
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Lacurile Taşaul - Corbu 2701.10 97 2701.10
Lacul Siutghiol 1849.30 100 1849.30
Lacul Techirghiol 2938.50 45 1439.87
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 5 542.65
Limanu - Herghelia 873.70 23 349.48
Pădurea Hagieni 1373.60 6 247.25
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 41 148.61
Peştera Limanu 12.40 7 0.87
Total 648181.90
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 361.77
Pădurea Hagieni 1373.60 12 164.83
Limanu - Herghelia 873.70 14 148.53
Lacul Techirghiol 2938.50 4 117.54
Lacurile Taşaul - Corbu 2701.10 3 81.03
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 23 53.41
Total 526394.82
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Limanu - Herghelia 873.70 3 26.21
Total 38700.51
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Lacul Techirghiol 2938.50 36 2497.72
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 1266.19
Pădurea Hagieni 1373.60 4 673.06
Limanu - Herghelia 873.70 36 664.01
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 19 204.34
Total 923819.86
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 61 3617.70
Lacul Techirghiol 2938.50 4 2615.26
Pădurea Hagieni 1373.60 40 1373.60
Limanu - Herghelia 873.70 3 690.22
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 12 232.20
Total 8528.99
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Techirghiol 2938.50 11 2938.50
Limanu - Herghelia 873.70 21 873.70
Peştera Limanu 12.40 93 12.40
Total 3824.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 2 1338.55
Pădurea Hagieni 1373.60 6 755.48
Total 968951.43
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 2 1410.90
Pădurea Hagieni 1373.60 5 824.16
Total 2235.06
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Total 27242.24
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei 232.20 5 160.22
Dunele marine de la Agigea 11.40 100 11.40
Total 171.62
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 904.42
Pădurea Hagieni 1373.60 27 618.12
Total 1522.55