Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata siturilor selectate

Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 72 26726.80
Braţul Borcea 13096.80 39 13096.80
Canaralele Dunării 25943.00 27 12712.07
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 100 12350.80
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 100 11540.10
Dunăre - Ostroave 16223.60 45 7300.62
Kogălniceanu - Gura Ialomiţei 6894.10 100 6894.10
Valea Mostiştea 6577.70 100 6577.70
Câmpia Gherghiţei 7587.90 55 6222.08
Canaralele de la Hârşova 7406.40 20 5925.12
Borduşani - Borcea 5809.70 100 5809.70
Iezerul Călăraşi 5001.10 100 5001.10
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 57 3927.36
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 95 3276.93
Grindu - Valea Măcrişului 3258.30 100 3258.30
Allah Bair - Capidava 11645.10 77 2678.37
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 100 2119.80
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 100 2036.20
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 66 2019.80
Lacul Strachina 2013.60 100 2013.60
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 78 1417.28
Balta Tătaru 9980.50 14 1397.27
Balta Mică a Brăilei 25855.60 4 1034.22
Ciocăneşti - Dunăre 904.10 100 904.10
Lacul Gălăţui 813.20 100 813.20
Total 147053.426