Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 67 7731.87
Dunăre - Ostroave 16223.60 32 6002.73
Valea Mostiştea 6577.70 70 4735.94
Braţul Borcea 13096.80 24 3667.10
Balta Tătaru 9980.50 6 2794.54
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Câmpia Gherghiţei 7587.90 21 2200.49
Coridorul Ialomiţei 26726.80 6 2138.14
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 10 1235.08
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 16 1159.60
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Allah Bair - Capidava 11645.10 8 931.61
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Lacul Gălăţui 813.20 94 764.41
Iezerul Călăraşi 5001.10 8 600.13
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 28 565.54
Ciocăneşti - Dunăre 904.10 58 524.38
Total 63763.48
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Balta Tătaru 9980.50 22 2195.71
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Dunăre - Ostroave 16223.60 5 811.18
Câmpia Gherghiţei 7587.90 5 607.03
Coridorul Ialomiţei 26726.80 2 534.54
Braţul Borcea 13096.80 2 523.87
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 4 275.60
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 6 206.96
Iezerul Călăraşi 5001.10 4 200.04
Valea Mostiştea 6577.70 2 131.55
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 2 128.84
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Total 16342.66
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Braţul Borcea 13096.80 2 261.94
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Total 3370.37
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Balta Tătaru 9980.50 64 9182.06
Braţul Borcea 13096.80 39 8774.86
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 8424.27
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6976.15
Allah Bair - Capidava 11645.10 46 6521.26
Kogălniceanu - Gura Ialomiţei 6894.10 91 6273.63
Valea Mostiştea 6577.70 23 6248.81
Coridorul Ialomiţei 26726.80 10 5879.90
Câmpia Gherghiţei 7587.90 48 5842.68
Iezerul Călăraşi 5001.10 86 4901.08
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 63 4823.07
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 89 3276.93
Grindu - Valea Măcrişului 3258.30 93 3030.22
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 26 2834.57
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 4 1976.13
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 56 1777.42
Lacul Gălăţui 813.20 6 813.20
Ciocăneşti - Dunăre 904.10 18 687.12
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 3 63.59
Total 126460.07
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 6 26192.26
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 11540.10
Allah Bair - Capidava 11645.10 13 10597.04
Câmpia Gherghiţei 7587.90 21 7436.14
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Valea Mostiştea 6577.70 5 6577.70
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 11 6442.20
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 5 3952.26
Grindu - Valea Măcrişului 3258.30 7 3258.30
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Total 111381.60
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 2 26726.80
Allah Bair - Capidava 11645.10 6 11295.75
Câmpia Gherghiţei 7587.90 2 7587.90
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 3 6890.10
Iezerul Călăraşi 5001.10 2 5001.10
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 5 3449.40
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Total 62964.65
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Coridorul Ialomiţei 26726.80 70 24588.66
Dunăre - Ostroave 16223.60 57 16223.60
Braţul Borcea 13096.80 33 13096.80
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 23 11078.50
Balta Tătaru 9980.50 8 9980.50
Allah Bair - Capidava 11645.10 22 9083.18
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Kogălniceanu - Gura Ialomiţei 6894.10 9 6894.10
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 27 6683.40
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Grădiştea - Căldăruşani - Dridu 6442.20 45 5733.56
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 11 3334.72
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 97 2119.80
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 12 2019.80
Ciocăneşti - Dunăre 904.10 24 904.10
Total 176088.41
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Allah Bair - Capidava 11645.10 3 11645.10
Total 11645.10
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Allah Bair - Capidava 11645.10 2 1164.51
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 3 482.31
Total 2834.84
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Gherghiţei 7587.90 3 227.64
Total 227.64
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 1147.75
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 7962.67
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6489.44
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Coridorul Ialomiţei 26726.80 4 3207.22
Olteniţa - Ulmeni 12350.80 2 1482.10
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 4 646.34
Total 47791.61