Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vaslui [X]
Stepică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 32 4874.84
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 41 1078.52
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 13 719.43
Total 13552.23
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 29 3039.60
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 52 603.04
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 15 385.41
Colinele Elanului 755.30 6 45.32
Total 6801.43
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 24 1376.42
Horga - Zorleni 20187.50 2 403.75
Total 3796.56
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 38 9084.38
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 5 5276.29
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 10 1130.54
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 2 1101.72
Colinele Elanului 755.30 3 67.98
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 7 3.56
Pădurea Bădeana 60.60 3 1.82
Total 24138.77
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 14 17966.88
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 6 5735.10
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 56 2569.40
Lacurile din jurul Măscurei 1159.70 5 1159.70
Colinele Elanului 755.30 91 755.30
Total 39810.25
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 11 20187.50
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Total 32048.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Horga - Zorleni 20187.50 30 15140.62
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 100 8518.30
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 5390.99
Pădurea Bădeana 60.60 97 60.60
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 93 50.90
Total 40192.24
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 4989.54
Horga - Zorleni 20187.50 5 1413.12
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 4 873.60
Total 7276.26
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbăvoţulu 2569.40 2 770.82
Total 8006.09