Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Stepică [X]
grus grus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Măxineni 1504.30 55 1474.21
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Total 346894.52
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Măxineni 1504.30 43 646.85
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Total 276690.29
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Total 28145.75
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Măxineni 1504.30 2 1504.30
Total 545028.22
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Total 77214.63
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Total 80303.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Total 607314.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Total 11292.19
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 11198.30
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Total 22854.60