Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Stepică [X]
tringa stagnatilis [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Valea Mostiştea 6577.70 70 4735.94
Lacul Oltina 3303.10 71 2906.73
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Balta Vederoasa 2143.70 10 1286.22
Lacul Bugeac 1391.80 82 1238.70
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 7 1007.24
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Lacul Dunăreni 1261.20 36 845.00
Lacul Beibugeac 470.40 29 211.68
Total 341603.13
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Balta Vederoasa 2143.70 36 1071.85
Lacul Oltina 3303.10 17 561.53
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Lacul Dunăreni 1261.20 31 390.97
Valea Mostiştea 6577.70 2 131.55
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Lacul Bugeac 1391.80 5 97.43
Lacul Beibugeac 470.40 16 75.26
Total 270099.58
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Balta Vederoasa 2143.70 14 300.12
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Lacul Bugeac 1391.80 2 27.84
Total 20988.89
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 85 13238.06
Valea Mostiştea 6577.70 23 6248.81
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Lacul Oltina 3303.10 3 3005.82
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Balta Vederoasa 2143.70 20 1714.96
Lacul Bugeac 1391.80 6 1350.05
Lacul Dunăreni 1261.20 21 1109.86
Lacul Beibugeac 470.40 55 470.40
Total 522581.57
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 3 14389.20
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Valea Mostiştea 6577.70 5 6577.70
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Lacul Bugeac 1391.80 3 1391.80
Total 33824.20
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Oltina 3303.10 5 3303.10
Balta Vederoasa 2143.70 3 2143.70
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Lacul Dunăreni 1261.20 12 1261.20
Total 8721.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 14389.20 5 13957.52
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Lacul Oltina 3303.10 4 3137.94
Balta Vederoasa 2143.70 17 2079.39
Total 539253.23
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Bugeac 1391.80 2 1266.54
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Total 2454.56
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 1147.75
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Total 3406.94