Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Stepică [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 20 2759.52
Total 2759.52
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 60 2069.64
Total 2069.64
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 0 2561.90
Canaralele Dunării 25943.00 0 129.72
Total 2691.62
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 155.66
Total 155.66
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 14387.99
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 2538.82
Total 16926.81
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Borduşani - Borcea 5809.70 0 29.05
Total 29.05
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10920.84
Total 10920.84
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10921.11
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 20 2308.02
Canaralele Dunării 25943.00 1 415.09
Borduşani - Borcea 5809.70 0 58.10
Total 13702.31
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10904.80
Canaralele Dunării 25943.00 1 674.52
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 0 2.12
Total 11581.44
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 10 3268.82
Borduşani - Borcea 5809.70 0 63.91
Total 3332.72
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10907.47
Canaralele Dunării 25943.00 1 3528.25
Total 14435.72
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 14125.96
Total 14125.96
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 3787.68
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 0 2619.60
Total 6407.28
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 4132.72
Total 4132.72
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 14385.39
Coridorul Ialomiţei 26726.80 7 10637.27
Total 25022.66
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 1 10904.53
Canaralele Dunării 25943.00 0 3886.26
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 70 1485.98
Total 16276.78
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 3935.55
Total 3935.55
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 21 5553.83
Total 5553.83
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 38 13991.06
Coridorul Ialomiţei 26726.80 12 8889.33
Borduşani - Borcea 5809.70 30 1806.82
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 2 50.50
Total 24737.71
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 13996.25
Total 13996.25