Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Total 385931.70
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 3563.12
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 67 7731.87
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 52 1987.02
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Total 398814.53
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Comana 26480.80 3 1324.04
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 12 444.85
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Total 288884.44
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Comana 26480.80 2 529.62
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 88.97
Total 27440.22
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 12872.31
Comana 26480.80 35 12710.78
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 8424.27
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 18 2609.82
Total 559915.44
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 23 75517.55
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Comana 26480.80 12 24362.34
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 11540.10
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 4 2965.70
Total 423259.43
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 85815.40
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Comana 26480.80 8 26480.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Total 394781.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 50 55780.01
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Comana 26480.80 32 21184.64
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 23 11078.50
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 8 2847.07
Total 830887.55
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 3 7723.39
Comana 26480.80 2 3442.50
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 2075.99
Total 33929.07
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Total 27242.24
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Comana 26480.80 6 2912.89
Total 18421.12
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 7962.67
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 5148.92
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Total 93072.11