Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Stepe ponto-sarmatice [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Total 385931.70
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 20 4634.51
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 2 4313.04
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 52 1987.02
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 5 542.65
Fânaţele Bârca 144.00 36 51.84
Total 342896.79
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 5 3953.62
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 7 1908.33
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 12 444.85
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 361.77
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Valea lui David 1434.70 5 71.73
Colinele Elanului 755.30 6 45.32
Dealul lui Dumnezeu 578.80 4 23.15
Total 267214.25
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 17 3055.07
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 24 1364.69
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 7 954.16
Dealurile Agighiolului 1433.30 44 630.65
Deniz Tepe 413.70 96 397.15
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 88.97
Total 30698.35
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 20 8446.37
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 22 7905.92
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 28 3184.27
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 18 2609.82
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 1266.19
Dealurile Agighiolului 1433.30 18 1003.31
Valea lui David 1434.70 11 430.41
Deniz Tepe 413.70 4 413.70
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Silvostepa Olteniei 9296.70 3 278.90
Dealul lui Dumnezeu 578.80 14 104.18
Colinele Elanului 755.30 3 67.98
Fânaţele Bârca 144.00 10 66.24
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 6 55.74
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 26 52.00
Dealul Perchiu 184.70 9 35.09
Fântâniţa Murfatlar 577.50 2 11.55
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 72 10.10
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 13 9.72
Pădurea Breana - Roşcani 156.80 6 9.41
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 2 0.81
Total 493280.77
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 6 15994.19
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 34 5288.17
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 61 3617.70
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 4 2965.70
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Dealurile Agighiolului 1433.30 6 1404.63
Valea lui David 1434.70 62 1319.92
Colinele Elanului 755.30 91 755.30
Dealul Istriţa 576.60 54 536.24
Dealul lui Dumnezeu 578.80 46 370.43
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 70 327.90
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 20 176.00
Fânaţele Bârca 144.00 54 144.00
Dealul Perchiu 184.70 35 99.74
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 85 73.30
Dealul Alah Bair 193.50 25 48.38
Pădurea Roşcani 55.60 9 46.15
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 74 30.70
Movila lui Burcel 12.70 16 2.03
Total 155971.69
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 11 17971.00
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 19 13630.90
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 7 5686.20
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Valea lui David 1434.70 8 1434.70
Dealurile Agighiolului 1433.30 2 1433.30
Dealul lui Dumnezeu 578.80 36 578.80
Dealul Istriţa 576.60 7 576.60
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 12 200.00
Dealul Perchiu 184.70 13 123.75
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 2 74.80
Pădurea Roşcani 55.60 17 55.60
Dealul Alah Bair 193.50 3 54.18
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 24 40.40
Movila lui Burcel 12.70 84 12.70
Total 60703.03
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 36 14915.93
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 23 11041.03
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Silvostepa Olteniei 9296.70 97 9296.70
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 100 8518.30
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 3 3354.86
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 8 2847.07
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 2 1338.55
Dealurile Agighiolului 1433.30 22 1318.64
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Fântâniţa Murfatlar 577.50 98 577.50
Dealul Istriţa 576.60 3 224.87
Pădurea Breana - Roşcani 156.80 94 156.80
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 42 136.00
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 13 98.37
Pădurea Roşcani 55.60 74 41.14
Total 641720.51
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 2 1410.90
Total 1410.90
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Alah Bair 193.50 72 193.50
Dealul Perchiu 184.70 33 184.70
Total 378.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 2 4907.12
Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa 17971.00 3 4852.17
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac 2965.70 3 2075.99
Dealurile Agighiolului 1433.30 8 745.32
Valea lui David 1434.70 5 272.59
Dealul Istriţa 576.60 10 207.58
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 11 36.07
Total 15857.95
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Dealul Istriţa 576.60 6 34.60
Total 27276.83
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 28 2.83
Total 2.83
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Recifii Jurasici Cheia 5686.20 4 1592.14
Pădurea Hagieni - Cotul Văii 3617.70 10 904.42
Valea lui David 1434.70 9 200.86
Dealul Istriţa 576.60 20 149.92
Dealul Perchiu 184.70 10 18.47
Total 26374.22