Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Total 385931.70
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 5 4535.24
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 4376.26
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 3 1626.44
Râul Vedea 9077.20 10 1089.26
Valea Olteţului 1537.30 23 538.06
Total 28268.72
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 41 4090.85
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 31 3957.16
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 3332.02
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Jiana 13415.80 2 2414.84
Coridorul Ialomiţei 26726.80 6 2138.14
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 81 1505.47
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 26 1409.58
Borduşani - Borcea 5809.70 21 1336.23
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 28 565.54
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 50 413.22
Diosig 384.00 9 126.72
Pădurea Bolintin 5736.50 2 114.73
Valea Olteţului 1537.30 2 30.75
Total 421838.84
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Jiana 13415.80 16 2146.53
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Comana 26480.80 3 1324.04
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 11 1036.40
Râul Tur 20521.40 5 1026.07
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Coridorul Ialomiţei 26726.80 2 534.54
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 13 469.86
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Lunca Timişului 9919.30 4 396.77
Crişul Alb 890.60 41 365.15
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Lunca Chineja 944.90 31 292.92
Pădurea Stârmina 2768.60 10 276.86
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 2 190.27
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 185.11
Diosig 384.00 24 92.16
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 13 85.27
Păduricea de la Santău 88.80 59 52.39
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 300451.66
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Comana 26480.80 2 529.62
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Borduşani - Borcea 5809.70 2 116.19
Total 32962.05
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 12872.31
Comana 26480.80 35 12710.78
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Râul Tur 20521.40 25 6772.06
Coridorul Ialomiţei 26726.80 10 5879.90
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Jiana 13415.80 5 4963.85
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 6 4947.07
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 4720.36
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Borduşani - Borcea 5809.70 28 2962.95
Râul Vedea 9077.20 12 2178.53
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 56 1777.42
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 4 1771.01
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 7 1635.57
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Lunca Timişului 9919.30 7 1091.12
Valea Olteţului 1537.30 10 691.79
Crişul Alb 890.60 13 480.92
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 6 452.57
Pădurea Bolintin 5736.50 4 344.19
Săcueni 732.50 29 278.35
Diosig 384.00 11 168.96
Păduricea de la Santău 88.80 6 57.72
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 2 32.61
Total 631370.78
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 23 75517.55
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Coridorul Ialomiţei 26726.80 6 26192.26
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Comana 26480.80 12 24362.34
Râul Tur 20521.40 32 19700.54
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Jiana 13415.80 29 12745.01
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 9513.60
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 16 9421.80
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 15 9255.60
Râul Vedea 9077.20 8 8532.57
Lunca Timişului 9919.30 2 6645.93
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 7 3614.30
Pădurea Stârmina 2768.60 4 2685.54
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 2 1672.74
Valea Olteţului 1537.30 8 1368.20
Crişul Alb 890.60 4 890.60
Lunca Chineja 944.90 16 793.72
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 29 642.78
Diosig 384.00 54 376.32
Păduricea de la Santău 88.80 29 83.47
Total 686535.86
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 85815.40
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Coridorul Ialomiţei 26726.80 2 26726.80
Comana 26480.80 8 26480.80
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Râul Tur 20521.40 4 20521.40
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Jiana 13415.80 5 13415.80
Lunca Timişului 9919.30 33 9919.30
Râul Vedea 9077.20 6 9077.20
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Pădurea Stârmina 2768.60 3 2768.60
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 10 1858.60
Valea Olteţului 1537.30 11 1537.30
Lunca Chineja 944.90 16 944.90
Săcueni 732.50 4 732.50
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 2 655.90
Diosig 384.00 2 384.00
Păduricea de la Santău 88.80 6 88.80
Total 547788.45
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 50 55780.01
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Coridorul Ialomiţei 26726.80 70 24588.66
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Comana 26480.80 32 21184.64
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Râul Tur 20521.40 31 13133.70
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 45 9228.19
Jiana 13415.80 29 8854.43
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 32 7914.31
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 7867.26
Râul Vedea 9077.20 62 7806.39
Lunca Timişului 9919.30 54 6447.55
Borduşani - Borcea 5809.70 49 5809.70
Pădurea Bolintin 5736.50 94 5736.50
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 44 3361.30
Pădurea Stârmina 2768.60 67 2574.80
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 12 2019.80
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 98 1630.50
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Valea Olteţului 1537.30 36 1245.21
Crişul Alb 890.60 42 854.98
Săcueni 732.50 58 703.20
Lunca Chineja 944.90 9 642.53
Total 1081606.30
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Total 22967.62
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Total 46872.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 3 7723.39
Jiana 13415.80 4 4293.06
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Comana 26480.80 2 3442.50
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Pădurea Stârmina 2768.60 7 719.84
Lunca Chineja 944.90 2 557.49
Total 41670.88
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Total 27242.24
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Comana 26480.80 6 2912.89
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Lunca Chineja 944.90 23 538.59
Total 24103.26
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 6 5148.92
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 10 4899.34
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 8 4072.46
Jiana 13415.80 10 3756.42
Coridorul Ialomiţei 26726.80 4 3207.22
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 3 1518.01
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 4 646.34
Pădurea Stârmina 2768.60 9 526.03
Lunca Chineja 944.90 3 321.27
Valea Olteţului 1537.30 10 184.48
Râul Vedea 9077.20 2 181.54
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 132695.06