Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Tulcea [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării - zona marină 123373.70 97 119672.49
Total 119672.49
Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Delta Dunării - zona marină 123373.70 3 123373.70
Total 904176.88
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 16 4127.02
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Lacul Beibugeac 470.40 29 211.68
Total 652822.67
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 1125.55
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Lacul Beibugeac 470.40 16 75.26
Total 526975.59
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Stepa Casimcea 22226.10 5 1111.31
Dealurile Agighiolului 1433.30 44 630.65
Deniz Tepe 1899.80 23 436.95
Deniz Tepe 413.70 96 397.15
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 2 375.18
Beştepe - Mahmudia 3662.60 4 146.50
Total 53408.99
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Stepa Casimcea 22226.10 52 14669.23
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 30 9754.78
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Beştepe - Mahmudia 3662.60 62 2563.82
Deniz Tepe 1899.80 73 1823.81
Dealurile Agighiolului 1433.30 18 1003.31
Lacul Beibugeac 470.40 55 470.40
Deniz Tepe 413.70 4 413.70
Total 1017864.57
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Stepa Casimcea 22226.10 19 22226.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 9 18008.83
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Beştepe - Mahmudia 3662.60 5 3039.96
Dealurile Agighiolului 1433.30 6 1404.63
Total 261519.06
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 18759.20
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Beştepe - Mahmudia 3662.60 17 3662.60
Deniz Tepe 1899.80 4 1899.80
Dealurile Agighiolului 1433.30 2 1433.30
Total 110009.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Stepa Casimcea 22226.10 15 18003.14
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 35 16320.50
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Beştepe - Mahmudia 3662.60 8 2856.83
Dealurile Agighiolului 1433.30 22 1318.64
Total 1224203.34
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Dealurile Agighiolului 1433.30 8 745.32
Beştepe - Mahmudia 3662.60 4 293.01
Total 13845.51
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Total 27242.24
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Stepa Casimcea 22226.10 2 3111.65
Total 18796.50
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Stepa Casimcea 22226.10 7 2667.13
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Total 29225.93