Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Mehedinţi [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 31 3957.16
Jiana 13415.80 2 2414.84
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Râul Motru 1920.60 10 595.39
Total 36047.03
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Jiana 13415.80 16 2146.53
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 11 1036.40
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Râul Motru 1920.60 15 403.33
Pădurea Stârmina 2768.60 10 276.86
Total 7064.56
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Total 9992.51
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Râul Motru 1920.60 6 115.24
Total 22353.06
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Jiana 13415.80 5 4963.85
Râul Motru 1920.60 21 1344.42
Vânju Mare 2187.80 6 590.71
Total 43191.12
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Jiana 13415.80 29 12745.01
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 16 9421.80
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Pădurea Stârmina 2768.60 4 2685.54
Vânju Mare 2187.80 6 2100.29
Râul Motru 1920.60 2 1574.89
Total 423599.50
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Jiana 13415.80 5 13415.80
Pădurea Stârmina 2768.60 3 2768.60
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Vânju Mare 2187.80 4 2187.80
Râul Motru 1920.60 18 1920.60
Total 359750.38
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Jiana 13415.80 29 8854.43
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 32 7914.31
Pădurea Stârmina 2768.60 67 2574.80
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Vânju Mare 2187.80 63 1969.02
Râul Motru 1920.60 10 1536.48
Total 352816.17
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Total 68923.75
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Total 182381.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Jiana 13415.80 4 4293.06
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Pădurea Stârmina 2768.60 7 719.84
Vânju Mare 2187.80 21 459.44
Total 18790.13
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Râul Motru 1920.60 4 941.09
Total 4156.73
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 10 4899.34
Jiana 13415.80 10 3756.42
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Râul Motru 1920.60 14 864.27
Pădurea Stârmina 2768.60 9 526.03
Total 73640.23