Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Alba [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 57 530.04
Total 530.04
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Frumoasa 130980.30 3 22266.65
Muntele Mare 1653.70 26 1571.01
Munţii Bihor 20884.60 3 1044.23
Valea Cepelor 796.30 37 390.19
Total 48623.04
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Frumoasa 130980.30 14 18337.24
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 4654.09
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Muntele Mare 1653.70 69 1141.05
Munţii Bihor 20884.60 2 417.69
Valea Cepelor 796.30 12 95.56
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 7 57.13
Total 47730.11
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pajiştile lui Suciu 16005.00 30 5601.75
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 29 3271.16
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 18 716.02
Podişul Secaşelor 7014.10 2 140.28
Băgău 3128.60 2 62.57
Total 9791.79
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 8 77257.81
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Trascău 50063.60 28 48061.06
Muntii Metaliferi 26670.90 24 25070.65
Munţii Bihor 20884.60 3 17543.06
Pajiştile lui Suciu 16005.00 38 12964.05
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 27 7800.47
Podişul Secaşelor 7014.10 35 6873.82
Băgău 3128.60 16 2940.88
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 8 892.70
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 35 529.34
Muntele Vulcan 99.70 15 85.74
Total 351926.63
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 81911.90
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Trascău 50063.60 4 50063.60
Muntii Metaliferi 26670.90 6 26670.90
Munţii Bihor 20884.60 2 17960.76
Pajiştile lui Suciu 16005.00 19 16005.00
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 7 8387.60
Podişul Secaşelor 7014.10 2 7014.10
Băgău 3128.60 6 3128.60
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 4 929.90
Pădurea Povernii - Valea Cerniţa 870.20 3 870.20
Valea Cepelor 796.30 2 796.30
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 11 610.22
Muntele Vulcan 99.70 14 99.70
Total 373708.06
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Frumoasa 130980.30 9 39294.09
Trascău 50063.60 63 34043.25
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 17 25132.06
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Muntii Metaliferi 26670.90 64 18669.63
Munţii Bihor 20884.60 61 13783.84
Pajiştile lui Suciu 16005.00 8 6882.15
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 25 5368.06
Podişul Secaşelor 7014.10 61 4418.88
Băgău 3128.60 76 2440.31
Pădurea Povernii - Valea Cerniţa 870.20 97 844.09
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 11 818.31
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 29 213.21
Muntele Vulcan 99.70 71 70.79
Padurea de stejar pufos de la Mirăslău 56.20 100 56.20
Total 276943.01
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Frumoasa 130980.30 61 119192.07
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 48 69811.27
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Munţii Bihor 20884.60 15 16916.53
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 2 5535.82
Muntele Mare 1653.70 5 1653.70
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 91 816.10
Valea Cepelor 796.30 49 780.37
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 8 272.02
Total 394653.25
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Frumoasa 130980.30 9 130980.30
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 12 93081.70
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Munţii Bihor 20884.60 14 20884.60
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 17 735.20
Total 458983.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1600.25
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 8 838.76
Total 2439.01
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Metaliferi 26670.90 2 1066.84
Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ 929.90 2 548.64
Total 1615.48
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Frumoasa 130980.30 4 27505.86
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 9308.17
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Trascău 50063.60 5 2503.18
Pajiştile lui Suciu 16005.00 5 800.25
Muntii Metaliferi 26670.90 2 533.42
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 2 167.75
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 2 73.45
Total 83682.46