Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
saga pedo [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Total 385931.70
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 33 3563.12
Total 3563.12
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Lunca Buzăului 6986.50 10 1047.98
Total 318874.08
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Lunca Buzăului 6986.50 2 349.32
Dealul lui Dumnezeu 578.80 4 23.15
Total 259173.74
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Lunca Buzăului 6986.50 3 209.59
Total 29518.83
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Lunca Buzăului 6986.50 7 4052.17
Dealul lui Dumnezeu 578.80 14 104.18
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 26 52.00
Fântâniţa Murfatlar 577.50 2 11.55
Total 439609.87
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Lunca Buzăului 6986.50 14 6497.44
Cheile Vârghişului 833.90 11 817.22
Dealul Istriţa 576.60 54 536.24
Dealul lui Dumnezeu 578.80 46 370.43
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 20 176.00
Total 79179.32
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Lunca Buzăului 6986.50 7 6986.50
Cheile Vârghişului 833.90 2 833.90
Dealul lui Dumnezeu 578.80 36 578.80
Dealul Istriţa 576.60 7 576.60
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 12 200.00
Total 26069.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Lunca Buzăului 6986.50 21 5519.34
Cheile Vârghişului 833.90 74 725.49
Fântâniţa Murfatlar 577.50 98 577.50
Dealul Istriţa 576.60 3 224.87
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 42 136.00
Total 541382.49
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Total 32950.74
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Total 99890.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Dealul Istriţa 576.60 10 207.58
Total 2910.60
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Dealul Istriţa 576.60 6 34.60
Total 27276.83
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunele marine de la Agigea 11.40 100 11.40
Total 11.40
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Lunca Buzăului 6986.50 3 1257.57
Dealul Istriţa 576.60 20 149.92
Cheile Vârghişului 833.90 13 108.41
Total 16845.98