Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
zerynthia polyxena [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 24 71.69
Total 2163.08
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 3 1324.04
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Valea lui David 1434.70 5 71.73
Total 2092.91
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Total 8920.94
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 2 751.09
Comana 26480.80 2 529.62
Total 22452.83
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 35 12710.78
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Valea lui David 1434.70 11 430.41
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 6 89.61
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 26 52.00
Total 24134.38
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 6 36427.86
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Comana 26480.80 12 24362.34
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Valea lui David 1434.70 62 1319.92
Dealul Istriţa 576.60 54 536.24
Măgurile Băiţei 274.00 26 274.00
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 20 176.00
Total 174664.19
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Comana 26480.80 8 26480.80
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Valea lui David 1434.70 8 1434.70
Dealul Istriţa 576.60 7 576.60
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 3 298.70
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 12 200.00
Total 129383.50
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 81 32672.42
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Comana 26480.80 32 21184.64
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 67 289.74
Dealul Istriţa 576.60 3 224.87
Măgurile Băiţei 274.00 62 202.76
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 42 136.00
Total 147952.63
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 34174.60
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Total 146627.85
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 3 37554.50
Total 214455.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 2 3442.50
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Valea lui David 1434.70 5 272.59
Dealul Istriţa 576.60 10 207.58
Total 9414.23
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Istriţa 576.60 6 34.60
Total 34.60
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 6 2912.89
Măgurile Băiţei 274.00 12 32.88
Total 2945.77
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 2253.27
Valea lui David 1434.70 9 200.86
Dealul Istriţa 576.60 20 149.92
Total 35406.96