Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
thymallus thymallus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Someşul Mare Superior 148.60 37 54.98
Total 54.98
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Munţii Ţarcu 58656.60 5 11731.32
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Strei - Haţeg 24967.60 3 1747.73
Total 63921.70
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Munţii Ţarcu 58656.60 15 8798.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 3 1212.66
Strei - Haţeg 24967.60 4 998.70
Someşul Rece 8529.00 11 938.19
Penteleu 11267.90 5 563.39
Harghita Mădăraş 13373.20 3 401.20
Valea Ierii 6302.00 5 315.10
Total 48289.32
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Someşul Mare Superior 148.60 12 98.08
Total 560.66
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 7 38805.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Strei - Haţeg 24967.60 11 21971.49
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Total 238233.48
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 39613.46
Strei - Haţeg 24967.60 6 23469.54
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Someşul Mare Superior 148.60 32 148.60
Total 131504.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 80 35975.49
Munţii Ţarcu 58656.60 33 33434.26
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Strei - Haţeg 24967.60 48 15729.59
Harghita Mădăraş 13373.20 6 2942.10
Penteleu 11267.90 8 2366.26
Valea Ierii 6302.00 19 2016.64
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Someşul Mare Superior 148.60 2 101.05
Total 274530.46
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Munţii Ţarcu 58656.60 18 43992.45
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Strei - Haţeg 24967.60 14 19225.05
Harghita Mădăraş 13373.20 67 11902.15
Someşul Rece 8529.00 82 8529.00
Valea Ierii 6302.00 60 5797.84
Penteleu 11267.90 16 4169.12
Total 386471.95
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Munţii Ţarcu 58656.60 25 58656.60
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 40421.90
Strei - Haţeg 24967.60 6 24967.60
Harghita Mădăraş 13373.20 11 13373.20
Penteleu 11267.90 63 11267.90
Valea Ierii 6302.00 8 6302.00
Total 626656.90
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Someşul Mare Superior 148.60 17 80.24
Total 168.36
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Munţii Ţarcu 58656.60 4 14077.58
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Strei - Haţeg 24967.60 8 3745.14
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 6 3637.97
Harghita Mădăraş 13373.20 13 2139.71
Someşul Rece 8529.00 7 1535.22
Penteleu 11267.90 8 1464.83
Valea Ierii 6302.00 8 819.26
Total 63262.51