Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
zingel zingel [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 15 385931.70
Total 385931.70
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 5 4535.24
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 4376.26
Total 21451.85
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 13 317826.11
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Canaralele Dunării 25943.00 31 9339.48
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 67 7731.87
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 41 4090.85
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 3332.02
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Defileul Mureşului 34149.10 5 1707.45
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 37 1328.27
Crişul Negru 1850.00 24 888.00
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 50 413.22
Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 618.70 30 222.73
Total 412852.90
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 51 258801.26
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Canaralele Dunării 25943.00 5 1297.15
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Crişul Negru 1850.00 24 444.00
Lunca Timişului 9919.30 4 396.77
Crişul Alb 890.60 41 365.15
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 10 282.61
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 2 190.27
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 185.11
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 13 85.27
Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 618.70 6 37.12
Total 284643.96
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 4 18161.49
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Total 27098.93
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 10 431335.43
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Canaralele Dunării 25943.00 2 10636.63
Defileul Mureşului 34149.10 14 8878.77
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 8424.27
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 6 4947.07
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 2 4720.36
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 1610.88
Crişul Negru 1850.00 31 1498.50
Lunca Timişului 9919.30 7 1091.12
Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 618.70 25 482.59
Crişul Alb 890.60 13 480.92
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 6 452.57
Total 539483.28
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Defileul Mureşului 34149.10 8 31417.17
Canaralele Dunării 25943.00 2 25943.00
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 4 11540.10
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 3 9513.60
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 15 9255.60
Lunca Timişului 9919.30 2 6645.93
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 8 2656.53
Crişul Negru 1850.00 17 1850.00
Crişul Alb 890.60 4 890.60
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 29 642.78
Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 618.70 5 513.52
Total 364065.85
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Defileul Mureşului 34149.10 8 34149.10
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Lunca Timişului 9919.30 33 9919.30
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 6 2826.10
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 2 655.90
Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 618.70 17 618.70
Total 280469.16
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 5 454037.30
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Defileul Mureşului 34149.10 58 28685.24
Canaralele Dunării 25943.00 57 25424.14
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 23 11078.50
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 45 9228.19
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 34 7867.26
Lunca Timişului 9919.30 54 6447.55
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 29 2430.45
Crişul Negru 1850.00 2 1535.50
Crişul Alb 890.60 42 854.98
Total 804311.20
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Total 6302.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 618.70 2 327.91
Total 4696.71
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării 454037.30 2 27242.24
Total 27242.24
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului 34149.10 5 4097.89
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Crişul Negru 1850.00 2 925.00
Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 618.70 2 315.54
Total 6662.04
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Canaralele Dunării 25943.00 3 10117.77
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 7962.67
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 8 4072.46
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Defileul Mureşului 34149.10 2 2390.44
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 1384.79
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Râul Mureş între Lipova şi Păuliş 618.70 13 303.16
Total 100073.47