Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
cottus gobio [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Ceahlău 7736.90 3 386.84
Total 7133.64
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 6 3578.45
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Ceahlău 7736.90 2 154.74
Total 6431.90
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 4 13120.98
Total 13120.98
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Muntii Ciucului 59640.80 41 57255.17
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 9 7488.67
Ceahlău 7736.90 3 3558.97
Bistriţa Aurie 319.80 4 79.95
Total 160077.34
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 4 59640.80
Bistriţa Aurie 319.80 75 319.80
Total 59960.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Total 49824.81
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Muntii Ciucului 59640.80 33 32802.44
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 85 6800.93
Ceahlău 7736.90 36 3326.87
Total 122762.83
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Ceahlău 7736.90 54 7736.90
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 2 7641.50
Total 180520.30
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Bistriţa Aurie 319.80 21 67.16
Total 1275.40
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Muntii Ciucului 59640.80 12 10735.34
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Ceahlău 7736.90 2 541.58
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 4 305.66
Total 29728.37