Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
cricetus cricetus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Total 20303.11
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Râul Tur 20521.40 5 1026.07
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Mlaştina Satchinez 268.30 96 257.57
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Valea lui David 1434.70 5 71.73
Total 16685.13
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 952.02
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Total 3239.43
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Râul Tur 20521.40 25 6772.06
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Valea lui David 1434.70 11 430.41
Mlaştina Satchinez 268.30 4 268.30
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 26 52.00
Dealul Perchiu 184.70 9 35.09
Lacul Peţea 48.90 18 10.27
Total 38979.92
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Râul Tur 20521.40 32 19700.54
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 13 1633.95
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Valea lui David 1434.70 62 1319.92
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 20 176.00
Dealul Perchiu 184.70 35 99.74
Lacul Peţea 48.90 12 16.14
Total 111202.42
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Râul Tur 20521.40 4 20521.40
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 2 1667.30
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Valea lui David 1434.70 8 1434.70
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 12 200.00
Dealul Perchiu 184.70 13 123.75
Lacul Peţea 48.90 67 48.90
Total 135044.81
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Râul Tur 20521.40 31 13133.70
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 85 1417.20
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 42 136.00
Total 102294.03
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 11546.04
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Dealul Perchiu 184.70 33 184.70
Total 16051.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Valea lui David 1434.70 5 272.59
Total 15500.53
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Lacul Peţea 48.90 3 1.47
Total 814.97
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Valea lui David 1434.70 9 200.86
Dealul Perchiu 184.70 10 18.47
Total 28510.57