Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
nymphalis vaualbum [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 2 74.61
Total 74.61
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 3 1324.04
Total 1324.04
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Retezat 43560.80 19 18295.54
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Total 57314.23
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Retezat 43560.80 23 10018.98
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 2 751.09
Comana 26480.80 2 529.62
Total 49668.57
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 35 12710.78
Dealurile Clujului Est 18889.60 37 7933.63
Podişul Secaşelor 7014.10 2 140.28
Total 20784.70
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 6 36427.86
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Comana 26480.80 12 24362.34
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 16622.85
Podişul Secaşelor 7014.10 35 6873.82
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 65 3730.40
Total 238411.43
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 8 26480.80
Dealurile Clujului Est 18889.60 12 18889.60
Podişul Secaşelor 7014.10 2 7014.10
Total 52384.50
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 81 32672.42
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Retezat 43560.80 2 25265.26
Comana 26480.80 32 21184.64
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Dealurile Clujului Est 18889.60 16 10955.97
Rusca Montană 12747.40 67 8540.76
Podişul Secaşelor 7014.10 61 4418.88
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 33 1305.64
Total 265543.05
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Retezat 43560.80 38 41818.37
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 34174.60
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Total 328930.18
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Retezat 43560.80 4 43560.80
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 3 37554.50
Rusca Montană 12747.40 33 12747.40
Total 504834.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 2 3442.50
Total 3442.50
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Retezat 43560.80 10 22651.62
Total 22651.62
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 6 2912.89
Dealurile Clujului Est 18889.60 3 944.48
Total 3857.37
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Retezat 43560.80 4 24394.05
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Semenic - Cheile Caraşului 37554.50 4 2253.27
Dealurile Clujului Est 18889.60 2 377.79
Total 96073.70