Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
mergus serrator [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Arii marine, privaluri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Marea Neagră 140143.20 100 140143.20
Total 140143.20
Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Total 1989.06
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 93 2009.73
Lacul Siutghiol 1849.30 100 1849.30
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Lacul Techirghiol 2938.50 45 1439.87
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 16 907.28
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Limanu - Herghelia 873.70 23 349.48
Total 347920.74
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Comana 24956.30 3 1497.38
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 4 181.46
Limanu - Herghelia 873.70 14 148.53
Lacul Techirghiol 2938.50 4 117.54
Total 272084.03
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Comana 24956.30 3 748.69
Limanu - Herghelia 873.70 3 26.21
Total 21287.70
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Comana 24956.30 37 12727.71
Lacul Techirghiol 2938.50 36 2497.72
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 5 2117.78
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 10 1360.92
Limanu - Herghelia 873.70 36 664.01
Total 533127.32
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Comana 24956.30 9 22959.80
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 20 4400.31
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Lacul Techirghiol 2938.50 4 2615.26
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Lacul Stânca Costeşti 2161.00 2 2161.00
Limanu - Herghelia 873.70 3 690.22
Total 87905.51
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Comana 24956.30 8 24956.30
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 3 4536.40
Lacul Techirghiol 2938.50 11 2938.50
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Limanu - Herghelia 873.70 21 873.70
Total 79771.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Comana 24956.30 32 20713.73
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 47 3493.03
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Total 573563.53
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Total 2215.09
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Comana 24956.30 2 3493.88
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Total 16811.68
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Total 10640.03