Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
asio flammeus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Gherghiţei 7587.90 21 2200.49
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Total 3307.97
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 1497.38
Câmpia Gherghiţei 7587.90 5 607.03
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Total 2225.23
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 3 748.69
Total 748.69
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 37 12727.71
Câmpia Gherghiţei 7587.90 48 5842.68
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Total 20543.72
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 9 22959.80
Câmpia Gherghiţei 7587.90 21 7436.14
Total 30395.94
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 8 24956.30
Câmpia Gherghiţei 7587.90 2 7587.90
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Total 34557.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 32 20713.73
Total 20713.73
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 2 3493.88
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Total 4681.91
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Gherghiţei 7587.90 3 227.64
Total 227.64
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 4142.51