Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
dendrocopos leucotos [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 14 2195.63
Total 2195.63
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 5 731.88
Total 731.88
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 15 4357.26
Total 4357.26
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 16 345.17
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 2 209.11
Total 554.28
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 27 5018.59
Pădurea Bârnova 12886.70 2 515.47
Total 5534.06
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcina Feredeului 63737.00 5 51626.97
Munţii Călimani 29048.40 8 25853.08
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Bârnova 12886.70 2 12371.23
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 18 10455.40
Total 127983.59
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcina Feredeului 63737.00 17 62462.26
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Pădurea Bârnova 12886.70 4 12886.70
Total 90937.85
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bârnova 12886.70 90 12113.50
Lunca Siretului Mijlociu 10455.40 34 8573.43
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Total 32512.67
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcina Feredeului 63737.00 71 48440.12
Munţii Călimani 29048.40 58 23529.20
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 64 1725.84
Total 93894.09
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcina Feredeului 63737.00 2 63737.00
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Munţii Călimani 29048.40 11 29048.40
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 20 2157.30
Total 153620.90
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Total 4047.40
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 8 6681.13
Obcina Feredeului 63737.00 5 3186.85
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Pădurea Bârnova 12886.70 2 257.73
Total 12999.55