Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
acrocephalus melanopogon [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Dunăre - Ostroave 16223.60 32 6002.73
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 16 4127.02
Braţul Borcea 13096.80 24 3667.10
Lacul Oltina 3303.10 71 2906.73
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Balta Vederoasa 2143.70 10 1286.22
Lacul Bugeac 1391.80 82 1238.70
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Lacul Dunăreni 1261.20 36 845.00
Lacul Beibugeac 470.40 29 211.68
Total 353141.45
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 1125.55
Balta Vederoasa 2143.70 36 1071.85
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Dunăre - Ostroave 16223.60 5 811.18
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Lacul Oltina 3303.10 17 561.53
Braţul Borcea 13096.80 2 523.87
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Lacul Dunăreni 1261.20 31 390.97
Mlaştina Satchinez 268.30 96 257.57
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Lacul Bugeac 1391.80 5 97.43
Lacul Beibugeac 470.40 16 75.26
Total 275767.45
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 2 375.18
Balta Vederoasa 2143.70 14 300.12
Braţul Borcea 13096.80 2 261.94
Lacul Bugeac 1391.80 2 27.84
Total 21477.88
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 30 9754.78
Braţul Borcea 13096.80 39 8774.86
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6976.15
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Lacul Oltina 3303.10 3 3005.82
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Balta Vederoasa 2143.70 20 1714.96
Lacul Bugeac 1391.80 6 1350.05
Lacul Dunăreni 1261.20 21 1109.86
Lacul Beibugeac 470.40 55 470.40
Mlaştina Satchinez 268.30 4 268.30
Total 544422.92
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 9 18008.83
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Lacul Bugeac 1391.80 3 1391.80
Total 88199.87
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 18759.20
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Lacul Oltina 3303.10 5 3303.10
Balta Vederoasa 2143.70 3 2143.70
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Lacul Dunăreni 1261.20 12 1261.20
Total 95553.65
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 35 16320.50
Dunăre - Ostroave 16223.60 57 16223.60
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Braţul Borcea 13096.80 33 13096.80
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Lacul Oltina 3303.10 4 3137.94
Balta Vederoasa 2143.70 17 2079.39
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Total 593997.91
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Bugeac 1391.80 2 1266.54
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Total 2454.56
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 1147.75
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6489.44
Total 6489.44