Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
serinus serinus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 10 1989.06
Total 1989.06
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Maglavit 3661.30 37 1794.04
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 66 1763.03
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Lacul Gălăţui 813.20 94 764.41
Pădurea Hagieni 1373.60 6 247.25
Total 351852.58
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Maglavit 3661.30 12 439.36
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 12 271.24
Pădurea Hagieni 1373.60 12 164.83
Total 281942.43
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Munţii Gutâi 28406.00 23 6533.38
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 4654.09
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 7 2664.19
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 3 1212.66
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 716.46
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 16 345.17
Beştepe - Mahmudia 3662.60 4 146.50
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 40344.10
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Pădurea Micleşti 8631.30 30 3366.21
Beştepe - Mahmudia 3662.60 62 2563.82
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 5 2102.08
Lacul Gălăţui 813.20 6 813.20
Pădurea Hagieni 1373.60 4 673.06
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 555804.35
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 8 77257.81
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 7 38805.02
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 32350.83
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 6 32240.79
Munţii Gutâi 28406.00 4 26701.64
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Pădurea Micleşti 8631.30 9 6991.35
Pădurea Bogata 6329.20 2 6329.20
Maglavit 3661.30 12 3661.30
Beştepe - Mahmudia 3662.60 5 3039.96
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2260.30
Pădurea Hagieni 1373.60 40 1373.60
Total 356657.97
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 81911.90
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 39613.46
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 11 36537.41
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 10 35823.10
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Pădurea Micleşti 8631.30 19 8631.30
Beştepe - Mahmudia 3662.60 17 3662.60
Total 325219.55
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 80 35975.49
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 69 30091.40
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 64 28164.25
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 17 25132.06
Munţii Gutâi 28406.00 51 24429.16
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Pădurea Micleşti 8631.30 33 6214.54
Pădurea Bogata 6329.20 96 6202.62
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Maglavit 3661.30 36 3221.94
Beştepe - Mahmudia 3662.60 8 2856.83
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 2 2147.29
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Pădurea Hagieni 1373.60 6 755.48
Total 792818.79
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 48 69811.27
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 8 31209.04
Munţii Gutâi 28406.00 4 25565.40
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Lacurile de acumulare de pe Argeş 2260.30 3 2215.09
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 64 1725.84
Pădurea Hagieni 1373.60 5 824.16
Total 167876.48
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 12 93081.70
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 2 40421.90
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 4 38059.80
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Munţii Gutâi 28406.00 6 28406.00
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 20 2157.30
Total 282573.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 8 5373.47
Maglavit 3661.30 3 1903.88
Pădurea Micleşti 8631.30 2 776.82
Beştepe - Mahmudia 3662.60 4 293.01
Total 20149.06
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 2507.62
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Pădurea Micleşti 8631.30 5 604.19
Total 7159.21
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Munţii Gutâi 28406.00 12 9942.10
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 9308.17
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 3805.98
Cheile Nerei - Beuşniţa 40421.90 6 3637.97
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 3 1791.15
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Pădurea Hagieni 1373.60 27 618.12
Pădurea Micleşti 8631.30 2 172.63
Pădurea Bogata 6329.20 2 126.58
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 57582.09