Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
oenanthe isabellina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Valea Calmatuiului 20515.00 3 615.45
Pădurea Hagieni 1373.60 6 247.25
Total 331024.69
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Pădurea Hagieni 1373.60 12 164.83
Total 267349.73
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Aliman - Adamclisi 19467.80 22 4282.92
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Stepa Casimcea 22226.10 5 1111.31
Deniz Tepe 1899.80 23 436.95
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 33681.53
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Valea Calmatuiului 20515.00 75 16001.70
Stepa Casimcea 22226.10 52 14669.23
Aliman - Adamclisi 19467.80 40 12070.04
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Stepa Saraiu - Horea 4185.70 76 3181.13
Deniz Tepe 1899.80 73 1823.81
Pădurea Hagieni 1373.60 4 673.06
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 593143.55
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Stepa Casimcea 22226.10 19 22226.10
Valea Calmatuiului 20515.00 17 19489.25
Aliman - Adamclisi 19467.80 9 17326.34
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Stepa Saraiu - Horea 4185.70 24 4185.70
Pădurea Hagieni 1373.60 40 1373.60
Total 203636.13
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Valea Calmatuiului 20515.00 5 20515.00
Aliman - Adamclisi 19467.80 11 19467.80
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Deniz Tepe 1899.80 4 1899.80
Total 120172.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Stepa Casimcea 22226.10 15 18003.14
Aliman - Adamclisi 19467.80 18 15574.24
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Pădurea Hagieni 1373.60 6 755.48
Total 680655.27
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni 1373.60 5 824.16
Total 824.16
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Total 10104.17
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Stepa Casimcea 22226.10 2 3111.65
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Total 20763.72
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Stepa Casimcea 22226.10 7 2667.13
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Pădurea Hagieni 1373.60 27 618.12
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 21623.04