Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
Mlaștini alcaline [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1233.23
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 1585.51
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Muntii Ciucului 59640.80 0 59.64
Total 6112.55
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 1 168.63
Total 168.63
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 152.83
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1230.69
Total 1230.69
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 357.84
Rarău - Giumalău 2546.90 1 25.47
Total 812.00
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Rarău - Giumalău 2546.90 0 28.02
Total 28.02
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 656.05
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 40.75
Total 1133.13
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 7 4830.90
Total 4830.90
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 5 7812.94
Rarău - Giumalău 2546.90 0 41.01
Total 7853.95
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 7860.66
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Rarău - Giumalău 2546.90 1 66.47
Total 8439.88
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 589.16
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 7979.94
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Total 8645.51
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 20 19908.10
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Rarău - Giumalău 2546.90 1 194.10
Total 21531.92
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Total 1429.80
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 1 20504.51
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1245.97
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 21904.07
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.50
Total 6272.24
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.75
Total 227.99
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 10 26766.79
Rarău - Giumalău 2546.90 1 92.22
Total 26859.01
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 6206.12
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 20802.71
Rarău - Giumalău 2546.90 1 209.38
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Total 21211.53
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 6129.32
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 25 41676.99
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Rarău - Giumalău 2546.90 2 143.16
Total 42096.01
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 30 59569.23
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Rarău - Giumalău 2546.90 40 1228.14
Total 66812.07