Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
Mlaștini alcaline [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 352.27
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Muntii Ciucului 59640.80 0 59.64
Total 6112.55
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 350.08
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 502.91
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 357.84
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 205.55
Total 992.08
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 0 163.02
Total 163.02
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 656.05
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Total 1092.38
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 7 4830.90
Total 4830.90
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 5 7812.94
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 5 679.89
Total 8492.84
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 719.42
Mlaştina după Luncă 308.50 21 172.76
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 80.79
Total 972.97
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 7860.66
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Total 8373.40
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 5 215.43
Total 804.59
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 7979.94
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 242.36
Mlaştina după Luncă 308.50 13 212.87
Total 9100.74
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 20 19908.10
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 10 1509.99
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Total 22847.81
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 162.65
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 26.93
Total 189.58
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 0 155.17
Total 155.17
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Total 1429.80
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 1 20504.51
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 1549.52
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Mlaştina după Luncă 308.50 25 107.97
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 53.86
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 1 3.74
Total 22373.19
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Total 6205.74
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Total 161.24
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 10 26766.79
Total 26766.79
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 5 22.43
Total 22.43
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 29.91
Total 29.91
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 6206.12
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 2 118.59
Mlaştina după Luncă 308.50 10 30.85
Total 149.44
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 20802.71
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 3 323.15
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 1 284.61
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Total 21609.91
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 37.39
Total 37.39
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 6129.32
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 25 41676.99
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 50 5502.37
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Total 47455.22
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 31 153.30
Total 153.30
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 30 59569.23
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 1 197.64
Total 65781.57