Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 530.65
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 40 44.68
Total 575.33
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 50 7651.97
Valea lui David 1434.70 1 1434.70
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 3 190.00
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 50 101.65
Total 9378.32
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 5 4981.66
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 2334.86
Fânaţele Bârca 144.00 35 144.00
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Turbăria de la Dersca 11.80 10 1.18
Total 7538.12
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 3 5337.49
Total 5337.49
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105317.47
Obcinele Bucovinei 32246.40 0 23346.72
Munţii Goşman 17156.10 0 13493.27
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.44
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1233.23
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 146340.40
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9095.03
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Creasta Nemirei 3509.10 1 2667.62
Râul Suceava 881.10 1 79.30
Muntii Ciucului 59640.80 0 59.64
Slănic 1408.40 1 14.08
Total 17968.58
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 0 9092.01
Ceahlău 7736.90 0 8742.70
Rarău - Giumalău 2546.90 1 168.63
Dealul Perchiu 184.70 0 151.46
Bistriţa Aurie 319.80 5 111.93
Total 18266.72
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105318.82
Lunca Siretului Inferior 25080.70 20 5016.14
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 110487.79
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6520.98
Râul Prut 11861.10 30 4388.61
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 0 2345.47
Total 13255.06
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 0 2597.08
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1230.69
Total 3827.77
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 103374.39
Ceahlău 7736.90 1 858.80
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 357.84
Creasta Nemirei 3509.10 1 35.09
Rarău - Giumalău 2546.90 1 25.47
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 4.69
Total 105084.97
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 2 8417.75
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 3373.40
Creasta Nemirei 3509.10 1 70.18
Total 11861.33
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8743.47
Total 8743.47
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 0 7481.62
Suharau - Darabani 1936.20 1 1858.75
Valea lui David 1434.70 4 1420.35
Colinele Elanului 755.30 2 732.64
Dealul lui Dumnezeu 578.80 2 578.80
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 0 327.93
Pădurea Ciornohal 269.60 0 269.63
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 1 184.00
Dealul Perchiu 184.70 1 151.45
Fânaţele Bârca 144.00 5 79.20
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 1 36.84
Total 13121.23
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 1 8495.12
Stânca - Ştefăneşti 1.00 1 0.01
Total 8495.13
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 3508.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 28.02
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 2 14.07
Total 3550.42
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 656.05
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Rarău - Giumalău 2546.90 0 40.75
Ceahlău 7736.90 0 7.74
Total 1140.87
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 7 4830.90
Total 4830.90
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104750.74
Muntii Ciucului 59640.80 5 7812.94
Vânători - Neamţ 30206.00 1 302.06
Creasta Nemirei 3509.10 1 105.27
Rarău - Giumalău 2546.90 0 41.01
Total 113012.02
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 0 7524.21
Suharau - Darabani 1936.20 50 1839.39
Valea lui David 1434.70 95 1362.96
Colinele Elanului 755.30 95 717.53
Dealul lui Dumnezeu 578.80 98 567.22
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 100 327.90
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 60 182.00
Dealul Perchiu 184.70 43 79.42
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 100 74.80
Fânaţele Bârca 144.00 50 72.00
Pădurea Roşcani 55.60 23 55.60
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 90 36.44
Movila lui Burcel 12.70 100 12.70
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 95 9.59
Total 12861.79
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105182.53
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 0 0.08
Total 105182.61
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 104723.75
Obcinele Bucovinei 32246.40 0 23347.04
Munţii Goşman 17156.10 0 13501.85
Ceahlău 7736.90 1 8821.61
Muntii Ciucului 59640.80 0 7860.66
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 5 1804.21
Vânători - Neamţ 30206.00 1 604.12
Râul Prut 11861.10 5 593.06
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Măgura Târgu Ocna 844.40 0 313.27
Creasta Nemirei 3509.10 1 140.36
Fânaţele Bârca 144.00 10 93.60
Râul Suceava 881.10 1 70.49
Rarău - Giumalău 2546.90 1 66.47
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 1 45.80
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 1 18.76
Turbăria de la Dersca 11.80 1 11.92
Siretul Mijlociu - Bucecea 569.70 2 11.39
Total 162541.11
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104899.17
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 6270.18
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 111758.50
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 7979.94
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 7 1273.56
Vânători - Neamţ 30206.00 1 906.18
Râul Prut 11861.10 2 830.28
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 1 62.00
Total 11717.53
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 15 28184.00
Muntii Ciucului 59640.80 20 19908.10
Munţii Goşman 17156.10 0 13484.69
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 6207.05
Vânători - Neamţ 30206.00 5 2416.48
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Ceahlău 7736.90 10 781.43
Creasta Nemirei 3509.10 10 491.27
Rarău - Giumalău 2546.90 1 194.10
Slănic 1408.40 1 28.17
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 1 17.09
Total 73142.10
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 106668.18
Găina - Lucina 848.20 50 856.68
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 90 694.60
Tinovul de la Româneşti 21.40 9 21.40
Tinovul Şaru Dornei 41.10 30 12.33
Total 108253.19
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 1 701.55
Turbăria de la Dersca 11.80 90 11.80
Total 713.35
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Creasta Nemirei 3509.10 1 2632.53
Total 2632.53
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 0 0.34
Total 1430.14
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 1 20504.51
Rarău - Giumalău 2546.90 0 1245.97
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 21904.07
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104912.66
Total 104912.66
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.50
Total 6272.24
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ceahlău 7736.90 0 8734.96
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Rarău - Giumalău 2546.90 0 66.75
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 1 3.69
Total 8966.63
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 6220.54
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 0 455.40
Total 6675.94
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104885.68
Ceahlău 7736.90 0 897.48
Total 105783.16
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 17 29159.65
Muntii Ciucului 59640.80 10 26766.79
Munţii Goşman 17156.10 0 10859.81
Nemira - Lapoş 9865.20 25 2476.17
Creasta Nemirei 3509.10 43 2000.19
Obcinele Bucovinei 32246.40 1 322.46
Măgura Târgu Ocna 844.40 7 312.43
Slănic 1408.40 12 197.18
Rarău - Giumalău 2546.90 1 92.22
Total 72186.89
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 30509.01
Munţii Goşman 17156.10 5 11717.62
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 5 11235.15
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 34 8412.65
Vânători - Neamţ 30206.00 17 7551.50
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 0 7479.07
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 66 5772.43
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 33 4031.28
Suharau - Darabani 1936.20 35 677.67
Slănic 1408.40 10 338.02
Râul Suceava 881.10 0 88.11
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Total 87867.60
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Goşman 17156.10 10 13433.23
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 2 11671.65
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 1 8688.89
Măgura Târgu Ocna 844.40 5 249.94
Total 34043.71
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105047.60
Ceahlău 7736.90 0 8744.24
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 119997.96
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Perchiu 184.70 38 149.61
Pădurea Bădeana 60.60 90 54.54
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 95 50.90
Total 255.05
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcinele Bucovinei 32246.40 1 28506.46
Găina - Lucina 848.20 50 424.10
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 10 69.46
Tinovul Şaru Dornei 41.10 70 41.10
Larion 3023.20 1 30.23
Tinovul de la Româneşti 21.40 61 13.05
Total 29084.41
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 71664.46
Muntii Ciucului 59640.80 0 20802.71
Munţii Goşman 17156.10 0 13450.38
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8903.65
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8714.00
Vânători - Neamţ 30206.00 0 7702.53
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 0 6629.54
Nemira - Lapoş 9865.20 0 2525.49
Ceahlău 7736.90 0 905.22
Obcinele Bucovinei 32246.40 0 451.45
Găina - Lucina 848.20 1 432.58
Rarău - Giumalău 2546.90 1 209.38
Măgura Târgu Ocna 844.40 1 207.72
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Bistriţa Aurie 319.80 30 95.94
Râul Suceava 881.10 7 61.68
Total 142956.18
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 0 8739.12
Vânători - Neamţ 30206.00 2 8155.62
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6395.58
Râul Prut 11861.10 0 5396.80
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 10 534.67
Pădurea Medeleni 131.10 100 131.10
Lunca Mirceşti 32.50 100 32.50
Total 29385.39
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8828.41
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 30 60.00
Pădurea Homiţa 56.60 100 56.60
Pădurea Roşcani 55.60 77 42.81
Pădurea Icuşeni 10.20 100 10.20
Pădurea Seaca - Movileni 50.90 5 2.54
Total 9114.86
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Cheile Şugăului - Munticelu 335.00 3 13.73
Total 6143.06
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 30 70989.78
Muntii Ciucului 59640.80 25 41676.99
Obcinele Bucovinei 32246.40 48 16026.46
Munţii Goşman 17156.10 63 10739.72
Vânători - Neamţ 30206.00 3 9061.80
Ceahlău 7736.90 70 6313.31
Nemira - Lapoş 9865.20 26 5100.31
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Moldova Superioară 428.80 50 214.40
Măgura Târgu Ocna 844.40 24 201.81
Rarău - Giumalău 2546.90 2 143.16
Total 160743.60
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 18 13133.79
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 55 10750.08
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 54 10267.26
Pădurea Dobrina - Huşi 8518.30 87 7444.99
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 10 6603.31
Suharau - Darabani 1936.20 10 871.29
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 100 526.00
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 70 504.80
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 99 295.71
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Râul Suceava 881.10 0 83.70
Total 50750.54
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 0 11692.53
Lunca Siretului Inferior 25080.70 9 8778.25
Total 20470.78
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 98651.64
Muntii Ciucului 59640.80 30 59569.23
Obcinele Bucovinei 32246.40 23 23346.39
Munţii Goşman 17156.10 0 10825.50
Ceahlău 7736.90 25 8263.01
Nemira - Lapoş 9865.20 22 7270.65
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Creasta Nemirei 3509.10 17 2596.73
Rarău - Giumalău 2546.90 40 1228.14
Slănic 1408.40 40 901.38
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 93 454.93
Tinovul de la Româneşti 21.40 30 19.47
Total 219141.78
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 99326.32
Ceahlău 7736.90 3 8727.22
Total 108053.54