Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 20 2759.52
Total 2759.52
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 5 7186.89
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 60 2069.64
Total 9256.53
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 1 8802.22
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 0 2561.90
Canaralele Dunării 25943.00 0 129.72
Total 11493.84
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 287.85
Canaralele Dunării 25943.00 0 155.66
Total 443.51
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 14387.99
Comana 26480.80 1 7478.18
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 2538.82
Total 24404.99
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 4 8537.41
Borduşani - Borcea 5809.70 0 29.05
Total 8566.46
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 98136.91
Bucegi 38786.70 3 23555.16
Piatra Craiului 15867.00 1 13599.61
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 0 9514.90
Ciucaş 21864.00 1 680.19
Total 145486.76
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 171625.38
Bucegi 38786.70 0 29954.97
Piatra Craiului 15867.00 1 13758.28
Ciucaş 21864.00 1 461.33
Total 215799.96
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 173611.56
Bucegi 38786.70 1 28442.29
Comana 26480.80 0 7213.37
Ciucaş 21864.00 1 898.83
Total 210166.04
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10920.84
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.31
Comana 26480.80 1 9067.03
Poiana cu narcise de la Negraşi 4.50 0 0.02
Total 29823.20
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10921.11
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.44
Comana 26480.80 1 9331.83
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 20 2308.02
Canaralele Dunării 25943.00 1 415.09
Borduşani - Borcea 5809.70 0 58.10
Total 32869.58
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 0 9524.15
Munţii Făgăraş 198617.50 1 1986.17
Bucegi 38786.70 5 1939.34
Leaota 1392.60 35 487.41
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Ciucaş 21864.00 1 242.69
Pădurea Glodeasa 543.60 3 16.31
Total 14513.41
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 6 15581.60
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 0 9517.54
Munţii Făgăraş 198617.50 1 3972.35
Bucegi 38786.70 5 3878.67
Piatra Craiului 15867.00 1 476.01
Total 33426.17
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173631.42
Bucegi 38786.70 0 29916.18
Piatra Craiului 15867.00 0 12964.93
Total 216512.53
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10904.80
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9835.19
Comana 26480.80 0 5860.20
Canaralele Dunării 25943.00 1 674.52
Pădurea Troianu 78.80 5 78.80
Stânca Tohani 49.90 0 29.94
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 0 2.12
Total 27385.57
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3886.43
Piatra Craiului 15867.00 1 634.68
Total 4521.11
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4170.97
Leaota 1392.60 1 501.34
Total 4672.30
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 178340.64
Bucegi 38786.70 0 3925.21
Ciucaş 21864.00 0 920.69
Piatra Craiului 15867.00 0 650.55
Total 183837.09
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stânca Tohani 49.90 0 29.99
Total 29.99
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 0 9603.43
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4190.83
Bucegi 38786.70 0 3929.09
Ciucaş 21864.00 0 921.79
Total 18645.13
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 10 3268.82
Borduşani - Borcea 5809.70 0 63.91
Total 3332.72
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174268.98
Lacul Bâlbâitoarea 3.10 20 2.29
Total 174271.27
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 1 17134.16
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10907.47
Platforma Cotmeana 12528.90 0 9898.08
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 0 9537.36
Munţii Făgăraş 198617.50 1 6177.00
Bucegi 38786.70 1 4316.96
Canaralele Dunării 25943.00 1 3528.25
Cheile Doftanei 2613.30 0 2261.81
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.91
Piatra Craiului 15867.00 1 809.22
Comana 26480.80 1 264.81
Lunca Râului Doamnei 55.60 7 27.80
Muscelele Argeşului 10014.70 0 10.01
Râul Vedea 9077.20 0 6.35
Total 66859.21
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 14125.96
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 92.56
Total 14218.52
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 1 10023.37
Canaralele Dunării 25943.00 1 3787.68
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 0 2619.60
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1988.54
Muscelele Argeşului 10014.70 0 60.09
Total 18479.28
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 26038.75
Bucegi 38786.70 10 8195.63
Cheile Doftanei 2613.30 0 2267.04
Ciucaş 21864.00 5 2014.99
Piatra Craiului 15867.00 5 1602.57
Total 40118.97
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Bâlbâitoarea 3.10 54 1.67
Total 1.67
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 28054.42
Total 28054.42
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciucaş 21864.00 0 461.55
Total 461.55
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173651.28
Total 173651.28
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 176255.16
Bucegi 38786.70 0 30001.51
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 0 9610.03
Ciucaş 21864.00 0 24.05
Total 215890.75
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 176354.46
Bucegi 38786.70 0 30040.30
Piatra Craiului 15867.00 2 14075.62
Ciucaş 21864.00 0 21.86
Total 220492.24
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29962.73
Leaota 1392.60 0 501.48
Total 30464.20
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178342.63
Bucegi 38786.70 0 29958.85
Piatra Craiului 15867.00 3 13440.94
Cheile Doftanei 2613.30 1 2293.17
Ciucaş 21864.00 0 2025.92
Stânca Tohani 49.90 60 29.94
Total 226091.44
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173671.14
Total 173671.14
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stânca Tohani 49.90 0 30.24
Total 30.24
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178543.23
Bucegi 38786.70 5 10134.96
Piatra Craiului 15867.00 2 1919.91
Total 190598.10
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 47688.06
Bucegi 38786.70 11 28015.63
Piatra Craiului 15867.00 15 10583.29
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 37 4902.13
Ciucaş 21864.00 3 2681.84
Cheile Doftanei 2613.30 10 1458.22
Valea Vâlsanului 9480.20 1 189.60
Muscelele Argeşului 10014.70 0 110.16
Pădurea Glodeasa 543.60 15 97.85
Total 95726.79
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 49475.62
Muscelele Argeşului 10014.70 60 6118.98
Platforma Cotmeana 12528.90 30 5763.29
Ciucaş 21864.00 1 2900.48
Cheile Doftanei 2613.30 28 2189.95
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1690.54
Total 68138.86
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173869.76
Bucegi 38786.70 2 29218.02
Piatra Craiului 15867.00 6 8203.24
Ciucaş 21864.00 1 3119.12
Total 214410.14
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49674.24
Muscelele Argeşului 10014.70 5 6619.72
Cheile Doftanei 2613.30 1 2257.89
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 3 1819.92
Total 60371.76
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174266.99
Bucegi 38786.70 2 29877.40
Ciucaş 21864.00 0 16915.30
Cheile Doftanei 2613.30 0 2259.20
Total 223318.89
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 5862.85
Canaralele Dunării 25943.00 1 4132.72
Pădurea Troianu 78.80 5 3.94
Total 9999.51
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49872.85
Bucegi 38786.70 0 23749.10
Platforma Cotmeana 12528.90 4 9772.54
Muscelele Argeşului 10014.70 0 6629.73
Comana 26480.80 0 5719.85
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 0 4941.77
Ciucaş 21864.00 1 3337.76
Cheile Doftanei 2613.30 0 2231.76
Piatra Craiului 15867.00 0 1999.24
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.48
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 2 253.00
Văile Brătiei şi Brătioarei 201.80 80 161.44
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 101.81
Valea Vâlsanului 9480.20 1 94.80
Lunca Râului Doamnei 55.60 43 23.91
Total 110869.06
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 14385.39
Coridorul Ialomiţei 26726.80 7 10637.27
Comana 26480.80 0 5727.80
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 0 956.12
Râul Vedea 9077.20 3 278.67
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 0 253.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 194.37
Total 32432.97
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 1 10904.53
Comana 26480.80 4 5560.97
Canaralele Dunării 25943.00 0 3886.26
Pădurile din Silvostepa Mostiştei 2119.80 70 1485.98
Total 21837.74
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 13 4501.74
Canaralele Dunării 25943.00 0 3935.55
Râul Vedea 9077.20 20 2094.11
Platforma Cotmeana 12528.90 16 2004.62
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1970.86
Pădurea Bolintin 5736.50 18 1146.15
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 63 961.82
Pădurea Troianu 78.80 90 74.86
Total 16689.72
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178344.61
Ciucaş 21864.00 0 16915.52
Piatra Craiului 15867.00 0 7251.22
Total 202511.35
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 36 169639.21
Bucegi 38786.70 22 18823.19
Ciucaş 21864.00 50 14269.76
Piatra Craiului 15867.00 33 7235.35
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 6 5800.64
Cheile Doftanei 2613.30 46 1196.89
Pădurea Glodeasa 543.60 60 424.01
Total 217389.04
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platforma Cotmeana 12528.90 28 9271.39
Muscelele Argeşului 10014.70 3 6930.17
Pădurea Bolintin 5736.50 79 5697.49
Coridorul Ialomiţei 26726.80 21 5553.83
Râul Vedea 9077.20 25 4363.41
Cheile Doftanei 2613.30 2 2229.14
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 35 1509.41
Comana 26480.80 3 1059.23
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 1 977.09
Bucşani 512.60 90 927.81
Bucşani 512.60 91 466.47
Pădurea Plopeni 91.10 90 171.27
Pădurea Plopeni 91.10 98 89.28
Total 39245.98
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 38 13991.06
Coridorul Ialomiţei 26726.80 12 8889.33
Comana 26480.80 0 5587.45
Borduşani - Borcea 5809.70 30 1806.82
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 10 951.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 286.92
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 5 180.72
Pădurea Bolintin 5736.50 2 130.79
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 2 50.50
Râul Vedea 9077.20 0 4.54
Total 31879.48
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 13996.25
Total 13996.25
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 21 92178.38
Bucegi 38786.70 7 21383.11
Ciucaş 21864.00 3 16237.52
Piatra Craiului 15867.00 15 12963.34
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 28 9513.58
Total 152275.92
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 3 22391.56
Ciucaş 21864.00 3 16893.44
Total 39285.00