Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 6350.34
Total 6350.34
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 15446.77
Mestecănişul de la Reci 2103.60 3 652.12
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 16175.30
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Fărăgău - Glodeni 229.50 80 183.60
Total 183.60
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105317.47
Munţii Făgăraş 198617.50 3 98136.91
Apuseni 75943.10 1 64469.62
Bucegi 38786.70 3 23555.16
Piatra Craiului 15867.00 1 13599.61
Ciucaş 21864.00 1 680.19
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Valea Cepelor 796.30 2 183.95
Muntele Mare 1653.70 1 16.54
Total 306311.71
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 171625.38
Apuseni 75943.10 0 67514.93
Bucegi 38786.70 0 29954.97
Piatra Craiului 15867.00 1 13758.28
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Ciucaş 21864.00 1 461.33
Muntii Ciucului 59640.80 0 59.64
Total 289427.44
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 173611.56
Apuseni 75943.10 1 65229.05
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29949.57
Bucegi 38786.70 1 28442.29
Piatra Mare 4273.70 0 3784.36
Ciucaş 21864.00 1 898.83
Total 301915.66
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105318.82
Apuseni 75943.10 1 65988.48
Mestecănişul de la Reci 2103.60 0 1138.05
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 350.08
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 172948.25
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 63558.30
Total 63558.30
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 103374.39
Trascău 50063.60 0 23740.66
Piatra Mare 4273.70 1 3762.14
Frumoasa 137358.60 2 3159.25
Apuseni 75943.10 3 2278.29
Munţii Făgăraş 198617.50 1 1986.17
Bucegi 38786.70 5 1939.34
Harghita Mădăraş 13373.20 5 668.66
Leaota 1392.60 35 487.41
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 357.84
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Ciucaş 21864.00 1 242.69
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 205.55
Valea Cepelor 796.30 20 160.06
Muntele Mare 1653.70 0 51.28
Postăvarul 1302.90 1 13.03
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 0 0.03
Total 143172.82
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Bihor 20884.60 1 18211.37
Ciucaş 21864.00 6 15581.60
Frumoasa 137358.60 5 10027.18
Munţii Făgăraş 198617.50 1 3972.35
Bucegi 38786.70 5 3878.67
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 3373.40
Piatra Craiului 15867.00 1 476.01
Valea Cepelor 796.30 1 168.02
Total 55688.59
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173631.42
Bucegi 38786.70 0 29916.18
Piatra Craiului 15867.00 0 12964.93
Frumoasa 137358.60 1 11400.76
Piatra Mare 4273.70 0 3801.88
Postăvarul 1302.90 0 1272.02
Total 232987.19
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 0 107582.00
Pajiştile lui Suciu 16005.00 5 16005.00
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 10 14931.88
Podişul Secaşelor 7014.10 1 1753.53
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 2 1136.10
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 2 366.80
Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului 916.50 18 164.97
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 0 163.02
Muntele Tâmpa 214.00 10 21.40
Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie 200.20 5 10.01
Zau de Campie 10.00 1 9.10
Total 142143.81
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3886.43
Apuseni 75943.10 0 2279.81
Piatra Craiului 15867.00 1 634.68
Total 6800.92
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mestecănişul de la Reci 2103.60 25 589.01
Total 589.01
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4170.97
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 3508.33
Apuseni 75943.10 0 2355.75
Leaota 1392.60 1 501.34
Frumoasa 137358.60 0 412.08
Total 10948.47
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 178340.64
Bucegi 38786.70 0 3925.21
Trascău 50063.60 0 3554.52
Apuseni 75943.10 0 2431.70
Ciucaş 21864.00 0 920.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 656.05
Piatra Craiului 15867.00 0 650.55
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Postăvarul 1302.90 0 287.94
Total 191203.63
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Apuseni 75943.10 0 2507.64
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 10 367.60
Total 26505.26
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61948.31
Muntii Ciucului 59640.80 7 4830.90
Podişul Secaşelor 7014.10 10 1402.82
Cheile Vârghişului 833.90 2 491.67
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 85.82
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 10 36.68
Movilele de la Păucea 6.00 90 5.40
Total 68801.59
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104750.74
Frumoasa 137358.60 0 11414.50
Muntii Ciucului 59640.80 5 7812.94
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4190.83
Bucegi 38786.70 0 3929.09
Apuseni 75943.10 0 2515.24
Ciucaş 21864.00 0 921.79
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 5 679.89
Muntele Mare 1653.70 0 18.19
Piatra Mare 4273.70 0 1.28
Valea Cepelor 796.30 0 0.80
Total 136235.29
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pajiştile lui Suciu 16005.00 85 13604.25
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 4 3518.43
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 98 1113.38
Podişul Secaşelor 7014.10 10 701.41
Coasta Lunii 693.80 55 381.59
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 70 293.44
Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie 200.20 95 200.20
Fânaţele de pe Dealul Corhan - Săbed 463.90 10 46.39
Râpa Lechinţa 282.60 15 42.39
Zau de Campie 10.00 90 9.00
Total 19910.48
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174268.98
Frumoasa 137358.60 0 107579.26
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105182.53
Apuseni 75943.10 0 2591.18
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 719.42
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 297.11
Mlaştina după Luncă 308.50 21 172.76
Borzont 264.70 25 105.88
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 80.79
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 0 2.00
Total 390999.90
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 1 109642.38
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 104723.75
Ciucaş 21864.00 1 17134.16
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 15360.96
Harghita Mădăraş 13373.20 1 10832.29
Muntii Ciucului 59640.80 0 7860.66
Munţii Făgăraş 198617.50 1 6177.00
Bucegi 38786.70 1 4316.96
Apuseni 75943.10 1 3350.61
Piatra Craiului 15867.00 1 809.22
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 0 425.88
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 359.46
Buzăul Superior 212.50 15 46.75
Mestecănişul de la Reci 2103.60 2 42.07
Postăvarul 1302.90 1 26.06
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 1 17.96
Total 281638.92
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104899.17
Podişul Secaşelor 7014.10 3 1613.24
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 15 352.13
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 5 215.43
Mestecănişul de la Reci 2103.60 1 63.11
Borzont 264.70 15 39.70
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 1 5.99
Total 107777.93
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 19298.66
Muntii Ciucului 59640.80 0 7979.94
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 2 5234.74
Podişul Secaşelor 7014.10 1 1683.38
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Valea Cepelor 796.30 5 430.80
Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic 366.80 1 355.80
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 242.36
Mlaştina după Luncă 308.50 13 212.87
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 2 13.97
Total 36118.09
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 26038.75
Muntii Ciucului 59640.80 20 19908.10
Apuseni 75943.10 20 18539.23
Frumoasa 137358.60 5 18282.43
Bucegi 38786.70 10 8195.63
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 6207.05
Ciucaş 21864.00 5 2014.99
Piatra Craiului 15867.00 5 1602.57
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 10 1509.99
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Postăvarul 1302.90 20 286.64
Total 104015.10
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 1 111015.97
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 106668.18
Apuseni 75943.10 0 19374.60
Harghita Mădăraş 13373.20 5 10698.56
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 15 285.09
Muntele Mare 1653.70 2 51.26
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 2 16.32
Tinovul Apa Roşie 65.90 9 15.82
Total 248125.80
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61955.90
Total 61955.90
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68275.13
Bucegi 38786.70 0 28054.42
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 328.95
Turbăria Ruginosu Zagon 350.40 25 301.34
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 162.65
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 26.93
Tinovul Apa Roşie 65.90 5 19.11
Băgău 3128.60 0 6.26
Total 97174.78
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62031.84
Mlaca Tătarilor 3.60 25 0.90
Total 62032.74
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 0 155.17
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 1 17.23
Total 172.39
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68297.91
Piatra Mare 4273.70 0 3801.93
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Ciucaş 21864.00 0 461.55
Topliţa - Scaunul Rotund Borsec 5466.30 1 54.66
Total 74045.85
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 1 20504.51
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 0 1549.52
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Mlaştina după Luncă 308.50 25 107.97
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 1 53.86
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 1 3.74
Total 22373.19
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173651.28
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104912.66
Total 278563.94
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 176255.16
Apuseni 75943.10 0 62039.44
Bucegi 38786.70 0 30001.51
Valea Cepelor 796.30 10 510.43
Ciucaş 21864.00 0 24.05
Total 268830.58
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 176354.46
Apuseni 75943.10 1 67507.34
Bucegi 38786.70 0 30040.30
Trascău 50063.60 0 23680.08
Piatra Craiului 15867.00 2 14075.62
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Piatra Mare 4273.70 0 3762.57
Postăvarul 1302.90 0 1271.76
Ciucaş 21864.00 0 21.86
Total 322919.73
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67515.69
Bucegi 38786.70 0 29962.73
Trascău 50063.60 0 23740.16
Leaota 1392.60 0 501.48
Total 121720.05
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178342.63
Apuseni 75943.10 0 38436.32
Bucegi 38786.70 0 29958.85
Piatra Craiului 15867.00 3 13440.94
Piatra Mare 4273.70 0 3762.99
Ciucaş 21864.00 0 2025.92
Postăvarul 1302.90 0 1271.89
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Cheile Vârghişului 833.90 6 52.20
Muntele Vulcan 99.70 1 1.00
Total 267453.97
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173671.14
Frumoasa 137358.60 0 107580.63
Apuseni 75943.10 0 38443.92
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 6220.54
Total 325916.23
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178543.23
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104885.68
Apuseni 75943.10 25 38360.38
Harghita Mădăraş 13373.20 5 11500.95
Bucegi 38786.70 5 10134.96
Piatra Craiului 15867.00 2 1919.91
Cheile Vârghişului 833.90 3 77.22
Pârâul Barlangos 65.70 2 1.31
Total 345423.64
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 47688.06
Apuseni 75943.10 2 40114.66
Frumoasa 137358.60 10 32018.29
Călimani - Gurghiu 134935.90 17 29159.65
Bucegi 38786.70 11 28015.63
Muntii Ciucului 59640.80 10 26766.79
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 5 19737.54
Munţii Bihor 20884.60 14 14326.84
Piatra Craiului 15867.00 15 10583.29
Oituz - Ojdula 15319.00 24 3661.24
Pădurea Bogăţii 6352.20 45 3493.71
Ciucaş 21864.00 3 2681.84
Nemira - Lapoş 9865.20 25 2476.17
Trascău 50063.60 5 2453.12
Herculian 12880.50 15 1893.43
Postăvarul 1302.90 33 1239.06
Ciomad - Balvanyos 5993.30 16 958.93
Cheile Vârghişului 833.90 2 508.35
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 2 454.52
Valea Cepelor 796.30 12 390.98
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 40 294.08
Muntele Tâmpa 214.00 20 128.40
Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu 2826.10 2 56.55
Total 269101.13
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 0 108268.80
Munţii Făgăraş 198617.50 1 49475.62
Apuseni 75943.10 1 40874.10
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 12 40256.00
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 30509.01
Trascău 50063.60 4 5757.31
Pădurea Bogăţii 6352.20 19 4764.15
Oituz - Ojdula 15319.00 0 3722.52
Ciomad - Balvanyos 5993.30 12 3655.91
Munţii Bihor 20884.60 14 3237.11
Ciucaş 21864.00 1 2900.48
Herculian 12880.50 2 2163.92
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 4 1249.94
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 46 206.66
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 1 181.32
Mociar 4016.80 4 160.67
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 21 70.53
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 5 22.43
Total 297476.48
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173869.76
Apuseni 75943.10 2 42392.96
Bucegi 38786.70 2 29218.02
Trascău 50063.60 6 8911.32
Piatra Craiului 15867.00 6 8203.24
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 3557.23
Ciucaş 21864.00 1 3119.12
Postăvarul 1302.90 1 809.10
Muntele Tâmpa 214.00 20 64.20
Muntele Vulcan 99.70 25 25.92
Total 270170.87
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67895.41
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49674.24
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 10 28319.08
Trascău 50063.60 2 9762.40
Podişul Secaşelor 7014.10 5 6663.40
Pădurea Bogăţii 6352.20 13 5589.94
Ciomad - Balvanyos 5993.30 2 3775.78
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 8 3068.02
Herculian 12880.50 0 2215.45
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 5 1476.46
Pădurea Glodeni 1042.00 85 885.70
Munţii Bihor 20884.60 1 292.38
Mociar 4016.80 2 241.01
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 17 86.10
Padurea de stejar pufos de la Mirăslău 56.20 44 49.46
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 29.91
Total 180024.73
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174266.99
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105047.60
Apuseni 75943.10 1 66747.91
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29958.16
Bucegi 38786.70 2 29877.40
Ciucaş 21864.00 0 16915.30
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Pădurea Bogăţii 6352.20 0 5723.33
Piatra Mare 4273.70 0 3801.46
Postăvarul 1302.90 0 1271.63
Cheile Glodului, Cibului şi Măzii 735.20 0 367.67
Muntele Tâmpa 214.00 0 128.83
Cheile Vârghişului 833.90 2 103.24
Total 440415.63
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 42430.93
Harghita Mădăraş 13373.20 2 11768.42
Mestecănişul de la Reci 2103.60 3 1135.94
Ciomad - Balvanyos 5993.30 1 1018.86
Tinovul Luci 270.80 90 243.72
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 50 219.30
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 20 179.54
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 2 118.59
Turbăria Ruginosu Zagon 350.40 15 52.56
Mlaştina după Luncă 308.50 10 30.85
Tinovul de la Fântâna Brazilor 40.70 54 21.98
Tinovul Apa Roşie 65.90 15 9.88
Tinovul de la Dealul Albinelor 29.30 21 6.15
Total 57236.72
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 71664.46
Apuseni 75943.10 0 62419.15
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49872.85
Bucegi 38786.70 0 23749.10
Muntii Ciucului 59640.80 0 20802.71
Podişul Secaşelor 7014.10 0 6887.85
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 5921.26
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 5716.98
Oituz - Ojdula 15319.00 0 4886.76
Ciucaş 21864.00 1 3337.76
Herculian 12880.50 0 2962.51
Nemira - Lapoş 9865.20 0 2525.49
Piatra Craiului 15867.00 0 1999.24
Mestecănişul de la Reci 2103.60 20 1072.84
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 2 425.44
Bazinul Ciucului de Jos 2692.90 3 323.15
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 1 284.61
Frumoasa 137358.60 0 274.72
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Râul Târnava Mică 331.30 60 198.78
Aninişurile de pe Tărlung 181.10 70 126.77
Cheile Vârghişului 833.90 1 87.64
Piatra Mare 4273.70 2 86.76
Buzăul Superior 212.50 7 14.88
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer 344.50 4 13.78
Total 265854.92
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 48 209.53
Total 209.53
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29434.68
Trascău 50063.60 0 23735.15
Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare 240.30 40 96.12
Pădurea de stejar pufos de la Petiş 91.60 56 51.30
Padurea de stejar pufos de la Mirăslău 56.20 44 24.73
Total 53341.98
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 29177.24
Podişul Secaşelor 7014.10 3 6873.82
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 0 6295.13
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 3 4843.82
Mociar 4016.80 25 1847.73
Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului 108.10 100 108.10
Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului 42.10 91 38.31
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 2 37.39
Total 49221.54
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178344.61
Apuseni 75943.10 0 63710.19
Trascău 50063.60 0 23741.66
Ciucaş 21864.00 0 16915.52
Piatra Craiului 15867.00 0 7251.22
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 296092.52
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 36 169639.21
Călimani - Gurghiu 134935.90 30 70989.78
Frumoasa 137358.60 15 52622.08
Apuseni 75943.10 6 46607.80
Muntii Ciucului 59640.80 25 41676.99
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 1 41114.16
Trascău 50063.60 22 20626.20
Bucegi 38786.70 22 18823.19
Ciucaş 21864.00 50 14269.76
Oituz - Ojdula 15319.00 48 12301.16
Munţii Bihor 20884.60 39 11444.76
Piatra Craiului 15867.00 33 7235.35
Herculian 12880.50 31 6942.59
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 1 6249.68
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 50 5502.37
Nemira - Lapoş 9865.20 26 5100.31
Ciomad - Balvanyos 5993.30 32 2936.72
Piatra Mare 4273.70 40 1796.24
Pădurea Povernii - Valea Cerniţa 870.20 96 831.91
Postăvarul 1302.90 39 796.07
Pădurea Bogăţii 6352.20 10 635.22
Cheile Vârghişului 833.90 45 474.99
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 372.81
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Muntele Tâmpa 214.00 10 85.60
Total 539350.79
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 46683.74
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 5 45404.93
Trascău 50063.60 6 23579.96
Pajiştile lui Suciu 16005.00 10 15204.75
Podişul Secaşelor 7014.10 65 6312.69
Hârtibaciu Sud - Vest 22726.10 13 6022.42
Pădurea Bogăţii 6352.20 1 5653.46
Hârtibaciu Sud - Est 25902.80 10 4066.74
Băgău 3128.60 70 2196.28
Mociar 4016.80 15 843.53
Pădurea Târgu Mureş 573.80 80 459.04
Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului 399.10 52 417.06
Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman 373.90 31 153.30
Total 156997.88
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sighişoara - Târnava Mare 85815.40 0 29863.76
Total 29863.76
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 40 107565.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 98651.64
Munţii Făgăraş 198617.50 21 92178.38
Apuseni 75943.10 20 61872.36
Muntii Ciucului 59640.80 30 59569.23
Bucegi 38786.70 7 21383.11
Munţii Bihor 20884.60 17 17960.76
Ciucaş 21864.00 3 16237.52
Piatra Craiului 15867.00 15 12963.34
Harghita Mădăraş 13373.20 70 10029.90
Nemira - Lapoş 9865.20 22 7270.65
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Oituz - Ojdula 15319.00 8 4871.44
Piatra Mare 4273.70 45 3719.40
Trascău 50063.60 2 3304.20
Herculian 12880.50 6 2923.87
Postăvarul 1302.90 2 1265.12
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 71 758.97
Tinovul Mohoş - Lacul Sf. Ana 438.60 10 416.67
Valea Cepelor 796.30 14 295.43
Turbăria Ruginosu Zagon 350.40 46 213.74
Tinovul Apa Lina - Honcsok 7905.70 1 197.64
Tinovul de la Fântâna Brazilor 40.70 46 40.70
Tinovul de la Dealul Albinelor 29.30 56 22.56
Total 529726.85
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 99326.32
Apuseni 75943.10 0 62798.87
Trascău 50063.60 0 23730.15
Bucegi 38786.70 3 22391.56
Ciucaş 21864.00 3 16893.44
Total 225140.33