Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
Brăila [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 20 2759.52
Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca 3222.40 40 2255.68
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 20 1323.06
Lacul Sărat - Brăila 376.70 5 56.51
Total 6394.77
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 90 16130.61
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 40 3843.18
Lunca Buzăului 6986.50 2 3004.20
Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu 3449.40 60 2069.64
Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca 3222.40 30 966.72
Lacul Sărat - Brăila 376.70 10 37.67
Total 26052.02
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 0 5969.42
Lunca Buzăului 6986.50 0 3004.89
Braţul Măcin 10235.40 0 51.18
Total 9025.49
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 0 2755.37
Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni 6300.30 1 63.00
Total 2818.37
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 20 1397.30
Total 1397.30
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Călmăţuiului 17922.90 1 16309.84
Lunca Siretului Inferior 25080.70 20 5016.14
Total 21325.98
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6520.98
Balta Mică a Brăilei 20872.10 0 688.78
Braţul Măcin 10235.40 1 153.53
Total 7363.29
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 3 460.59
Total 460.59
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 0 730.52
Total 730.52
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 2 665.30
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 417.44
Total 1082.74
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 6270.18
Braţul Măcin 10235.40 0 2806.55
Balta Mică a Brăilei 20872.10 1 939.24
Total 10015.97
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braţul Măcin 10235.40 1 767.65
Balta Mică a Brăilei 20872.10 1 626.16
Total 1393.82
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8903.65
Total 8903.65
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6395.58
Balta Mică a Brăilei 20872.10 1 1147.97
Total 7543.54
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8828.41
Total 8828.41
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 9 8778.25
Balta Mică a Brăilei 20872.10 15 4278.78
Lunca Buzăului 6986.50 20 2794.60
Braţul Măcin 10235.40 19 2754.35
Total 18605.97
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 8 5948.55
Lunca Buzăului 6986.50 1 2864.47
Total 8813.01