Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Dâmboviţa [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 3 23555.16
Total 23555.16
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29954.97
Total 29954.97
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 1 28442.29
Total 28442.29
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 5 1939.34
Leaota 1392.60 35 487.41
Total 2426.74
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 5 3878.67
Total 3878.67
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29916.18
Total 29916.18
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3886.43
Total 3886.43
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Leaota 1392.60 1 501.34
Total 501.34
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3925.21
Total 3925.21
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 3929.09
Total 3929.09
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 1 4316.96
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.91
Total 6296.87
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1988.54
Total 1988.54
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 10 8195.63
Total 8195.63
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 28054.42
Total 28054.42
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 30001.51
Total 30001.51
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 30040.30
Total 30040.30
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29962.73
Leaota 1392.60 0 501.48
Total 30464.20
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 29958.85
Total 29958.85
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 5 10134.96
Total 10134.96
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 11 28015.63
Total 28015.63
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1690.54
Total 1690.54
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 2 29218.02
Total 29218.02
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 3 1819.92
Total 1819.92
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 2 29877.40
Total 29877.40
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 0 23749.10
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 0 1979.48
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 2 253.00
Total 25981.58
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 0 253.36
Total 253.36
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 4 1970.86
Total 1970.86
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 22 18823.19
Total 18823.19
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 35 1509.41
Bucşani 512.60 90 927.81
Bucşani 512.60 91 466.47
Total 2903.68
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 5 180.72
Total 180.72
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 7 21383.11
Total 21383.11
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 3 22391.56
Total 22391.56