Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Olt [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 287.85
Total 287.85
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Braniştea Catârilor 301.50 1 162.81
Pădurea Studiniţa 65.80 10 52.64
Total 215.45
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Vedea 9077.20 0 6.35
Total 6.35
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 92.56
Total 92.56
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 1 1448.90
Total 1448.90
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Studiniţa 65.80 70 46.06
Pădurea Călugărească 676.90 1 6.77
Total 52.83
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 101.81
Total 101.81
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Vedea 9077.20 3 278.67
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 194.37
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 3 48.91
Total 521.95
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Călugărească 676.90 70 480.60
Pădurea Vlădila 406.80 90 366.12
Braniştea Catârilor 301.50 53 159.80
Total 1006.51
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Sarului 6792.90 80 5434.32
Râul Vedea 9077.20 20 2094.11
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 1 1372.64
Pădurea Topana 891.30 17 151.52
Total 9052.60
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Vedea 9077.20 25 4363.41
Dealurile Drăgăşaniului 7625.80 17 1296.39
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 30 554.37
Total 6214.17
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 286.92
Valea Olteţului 1537.30 5 76.87
Pădurea Reşca Hotărani 1630.50 1 65.22
Râul Vedea 9077.20 0 4.54
Total 433.55