Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
barbus meridionalis [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 2 3004.20
Total 3004.20
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 0 3004.89
Total 3004.89
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 5215.13
Penteleu 11267.90 0 2439.84
Total 7654.97
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 20 1397.30
Total 1397.30
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 3 1800.47
Penteleu 11267.90 0 1312.71
Total 3113.18
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 1 1295.81
Siriu 6230.00 1 1224.20
Total 2520.00
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 1227.31
Total 1227.31
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Penteleu 11267.90 10 2439.50
Siriu 6230.00 19 1158.78
Total 3598.28
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 13 5214.51
Total 5214.51
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 1161.90
Total 1161.90
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 0 5246.28
Penteleu 11267.90 0 1307.08
Total 6553.36
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 42 4417.07
Penteleu 11267.90 2 1183.13
Total 5600.20
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 20 2794.60
Total 2794.60
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Buzăului 6986.50 1 2864.47
Total 2864.47
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Siriu 6230.00 6 1613.57
Penteleu 11267.90 8 901.43
Total 2515.00