Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 5 7186.89
Total 7186.89
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 1 8802.22
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 0 2561.90
Canaralele Dunării 25943.00 0 129.72
Total 11493.84
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 287.85
Canaralele Dunării 25943.00 0 155.66
Total 443.51
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 14387.99
Comana 26480.80 1 7478.18
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 2 2538.82
Total 24404.99
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 4 8537.41
Borduşani - Borcea 5809.70 0 29.05
Total 8566.46
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 7213.37
Total 7213.37
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10920.84
Comana 26480.80 1 9067.03
Total 19987.86
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10921.11
Comana 26480.80 1 9331.83
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 20 2308.02
Canaralele Dunării 25943.00 1 415.09
Borduşani - Borcea 5809.70 0 58.10
Total 23034.14
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10904.80
Comana 26480.80 0 5860.20
Canaralele Dunării 25943.00 1 674.52
Total 17439.52
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 10 3268.82
Borduşani - Borcea 5809.70 0 63.91
Total 3332.72
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 0 10907.47
Canaralele Dunării 25943.00 1 3528.25
Comana 26480.80 1 264.81
Râul Vedea 9077.20 0 6.35
Total 14706.88
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 14125.96
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 92.56
Total 14218.52
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 3787.68
Olteniţa - Mostiştea - Chiciu 11540.10 0 2619.60
Total 6407.28
Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 5862.85
Canaralele Dunării 25943.00 1 4132.72
Total 9995.57
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 0 5719.85
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 2 253.00
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 0 101.81
Total 6074.67
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 1 14385.39
Coridorul Ialomiţei 26726.80 7 10637.27
Comana 26480.80 0 5727.80
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 0 956.12
Râul Vedea 9077.20 3 278.67
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 0 253.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 194.37
Total 32432.97
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Ialomiţei 26726.80 1 10904.53
Comana 26480.80 4 5560.97
Canaralele Dunării 25943.00 0 3886.26
Total 20351.76
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 13 4501.74
Canaralele Dunării 25943.00 0 3935.55
Râul Vedea 9077.20 20 2094.11
Pădurea Bolintin 5736.50 18 1146.15
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 63 961.82
Total 12639.37
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bolintin 5736.50 79 5697.49
Coridorul Ialomiţei 26726.80 21 5553.83
Râul Vedea 9077.20 25 4363.41
Comana 26480.80 3 1059.23
Pădurea şi Lacul Stolnici 1526.70 1 977.09
Total 17651.05
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 38 13991.06
Coridorul Ialomiţei 26726.80 12 8889.33
Comana 26480.80 0 5587.45
Borduşani - Borcea 5809.70 30 1806.82
Gura Vedei - Şaica - Slobozia 9513.60 10 951.36
Corabia - Turnu Măgurele 9255.60 1 286.92
Lunca Mijlocie a Argeşului 3614.30 5 180.72
Pădurea Bolintin 5736.50 2 130.79
Mlaştina de la Feteşti 2019.80 2 50.50
Râul Vedea 9077.20 0 4.54
Total 31879.48
Galerii ripariene si tufărișuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele Dunării 25943.00 0 13996.25
Total 13996.25